Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Prosinec 2007

Pal Benko - Silvestrovská hádanka

30. prosince 2007 v 9:03 | SHX153 |  Další autoři
Silvestrovská hádanka, kterou jsem vybral není zase tak obtížná jak možná na první pohled vypadá.
Jejím autorem je americký velmistr maďarského původu Pal Benko, jenž se v příštím roce dožívá 80 let! Je zde nutné použít retrográdní analýzu. Jinými slovy přijít na to, jaké byly poslední tahy před matem. Otázka tedy zní: Je pozice legální?

Důkazové partie - Michel Caillaud

28. prosince 2007 v 13:58 | SHX153 |  Další autoři
Hrabal jsem se ve starých časopisech a hledal nějaký soutěžní problém. V Strate Gems č.6/1999 jsem objevil zajímavé důkazové partie francouzského skladatele. Michel Caillaud patří v této oblasti problémového šachu za absolutní světovou špičku. Některé jeho partie jsou již nafilmovány.
Pokusí se snad někdo přemístit dámy na d sloupec dříve než ve 29 tazích? Pozice může být jiná, ale sled tahů nesmí být zaměnitelný! Dalším skvělým kouzelníkem je Fin Unto Heinonen.
Dámy na diagonálu a1- h8 přeskládal ve 27 tazích!

Sokol ORA SV Slavičín - TJ Sokol Vizovice

16. prosince 2007 v 18:02 | SHX153 |  TJ Sokol Vizovice
V 5. kole Oblastního přeboru Vizovice konečně zaslouženě vyhrály. Máme silného sponzora a všichni hráči dostali za výhru 200,- Kč. Jen já tam ty peníze nechal. Měl jsem dnes zase smůlu.
Už ležely na stole!
Krajská soutěž - východ

Zákon karmy (přitažlivosti, příčin a účinků)

14. prosince 2007 v 16:45 | SHX153 |  Věřte - nevěřte
Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním dědicem. Člověk si tvoří
vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. H.Rowlandová
Zákon karmy, zákon vyrovnání, je druhým z vesmírných zákonů, který říká, že
vše, co vyšleme, svými myšlenkami, slovy, emocemi nebo činy, se nám vrátí
dříve nebo později do puntíku zpátky. Tomuto zákonu je třeba dokonale
porozumět a žít podle něj. Ať vydáme jakoukoli myšlenku, pozitivní nebo
negativní, vrátí se nám to, co jsme vyslali, vždy zpět v nějaké konkrétní
formě. Ať vyslovíme cokoli pozitivního nebo negativního, vrátí se nám opět
jen to co jsme vyslali. A může se nám to vrátit buď hned, nebo také ve
chvíli, kdy to budeme nejméně čekat. A stejně tak vše, co učiníme,
negativního nebo pozitivního, vše se nám do puntíku vrátí. A proto záleží
jen na nás co se nám bude vracet.
Jestliže budeme jednat sobecky, podvádět, lhát, ubližovat slovně
nebo fyzicky, závidět, nenávidět, kritizovat... jak si můžeme myslet, že
dostaneme něco dobrého? Jaká by to byla spravedlnost? Jak bláhový je ten,
kdo si myslí, že mu projde jakákoli i sebemenší špatnost. Zákon karmy platí
pro každého bez vyjímky.

Ne nadarmo se říká v různých příslovích:
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Každý je strůjcem svého štěstí.
Co člověk zasévá, to také sklidí.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Jak si kdo ustele, tak si lehne.
Chceš-li dostávat, napřed se nauč dávat.
Tato přísloví okolo sebe slyšíme celý život.
Jenom jim nějak nechceme věnovat svou pozornost.
(Z knihy O svém životě si rozhodujeme sami - Miroslava Holoubková)

Sekretářka

10. prosince 2007 v 17:49 | SHX153 |  Věřte - nevěřte
Tahle mladá dívka je moje nová sekretářka. Ovládá plynule čtyři světové jazyky a je velmi inteligentní. Umí hrát i šachy! Nikdy závodně nehrála, ale její síla je obdivuhodná.
Řekla mi, že se tak zdokonalila při hře na Internetu. Ve všem je na ni zatím absolutní spolehnutí.
A kávu, tu vaří výbornou!


Retraktor

2. prosince 2007 v 18:18 | SHX153 |  Zkouška dovednosti
Problém Vladimíra Nabokova publikovaný v roce 1932 má zajímavou podmínku. Bílý vrátí svůj poslední tah a dá mat prvním tahem. Pokud snad někdo tuto velmi zajímavou úlohu považuje za banální, doporučuji se přestat zabývat šachem, ale přejít na nějaké "existenčně zajímavější koníčky"!

Odkud jsou králové, prezidenti, poslanci, senátoři a ostatní vládní činitelé?

1. prosince 2007 v 7:28 | R.J. |  Věřte - nevěřte
Stalo se, že vláda státu docela lidstvo omrzela. Seděli na trůně, v Poslanecké sněmovně i na jiných důležitých postech, pobírali daně, zvyšovali poplatky, vymýšleli si války a k ničemu dobrému lidem nebyli. Sebralo se tedy poselstvo k nejvyššímu vládci světa, k laskavému Pánu Bohu. Chtělo toho uznávaného pořadatele všech věcí na světě poprosit, aby zrušil veškeré vládnoucí složky a jejich moc nad lidmi.
Poselstvo došlo k nebeské bráně. Vousatý milý Pán Bůh sídlil na nebi plném andělů a archandělů, obklopen nesmírnou knihou zápisů o všem, co se dělo na Zemi mezi lidmi.Na bělostném obláčku uprostřed blankytu seděl Pán Bůh a poslouchal.Řečník poselstva vypověděl, co měl na srdci. Pán Bůh potřásl hlavou: Nerozumím vaší žádosti, lidé zlatí! Vždyť já jsem vám žádné vládce nad vámi nedal! Poselstvo se rozkřičelo. Mluvili všichni najednou.Každý posel o nějaké vládě věděl. Vypočítávali je a tvrdili, že jich má každý až po krk. "Král, vláda", řikali, o sobě tvrdí, že je z boží milosti nebo že je Pánem Bohem ustanovená vrchnost!
Nic o tom nevím, odpověděl Pán Bůh, "já jsem vás udělal všechny ze stejné hlíny a nikoho jsem nad ostatními nepovyšoval". Tím se skončilo slyšení u Pána Boha.Ale poselstvo se usadilo v bráně a plakalo. Andělé to pověděli Panu Bohu. Ten v své laskavosti zavolal posly zpět. Uložil archandělovi knihovníkovi, aby prohlédl knihu, kde jsou vepsána všechna neštěstí lidstvo stíhající a lidstvu ubližující. Prohlédni knihu dobře a pak mi povíš, je-li v ní něco o vládě nad lidem.Možná, že jsem na to zapomněl. Kniha byla objemná a plná zápisů. Dlouho trvalo, než ji celou prohlédl. Teprve večer byl s prací hotov a hlásil se u božího obláčku. Oznámil, že o vládcích není v knize ani slova. Pan Bůh zavolal poselstvo a řekl mu: V knize neštěstí není pranic o králích a vládách. Odejděte s pokojem. Členové poselstva byli zdrceni tou odpovědí. Nařikali, že se nemohou vrátit na svět s nepořízenou. Znovu se jich Pánu Bohu zželelo. Rozkázal archandělovi: Jdi a prohlédni zápisy o všech bědách, které se na lidstvo snesly, protože jedni chtěli sucho, jiní déšť, jedni úrodu, jiní neúrodu, jedni válku, jiní mír a obvykle nikdo nevěděl, co vlastně chce. Každý si však chtěl vymodlit něco jiného, než co jsem ustanovil, a tak z toho všeho zpravidla bývala jen nesnáz a trápení. Třeba v těch knihách najdeš nějaký zápis o králích a vládcích. Archanděl se hned pustil do práce. Jeho úkol nebyl snadný, protože všechny zápisy byly obsaženy ve dvanácti tlustých knihách. Trvalo tedy dvanáct dní, než byl s prací hotov. Prohlížel bděle, a nenašel nic.
Zavolal si tedy moudrý Pán Bůh poselstvo lidí naposledy a řekl jim na rozloučenou: Nemohu vám pomoci, lidé zlatí. Už se musíte vrátit domů s nepořízenou! Jak to vidím, jsou králové i vláda váš vlastní výmysl. Nejste-li s nimi spokojeni a máte-li jich dost, sami si vymyslete, jak se jich zbavit! Například defenestrací!
(převzato a mírně upraveno)