Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Leden 2008

Je pozice legální?

28. ledna 2008 v 17:47 | SHX153 |  Zkouška dovednosti
Kdyby všichni lidé na Zemi hráli šachy nepřetržitě dnem i nocí a každou sekundu by na každé partii proběhl jeden tah, trvalo by nejméně 10100 století než by se odehrály všechny myslitelné partie šachu.
Myslíte si, že by mohla vzniknout na šachovnici i následující pozice?

Zlín - ulice Přílucká

24. ledna 2008 v 16:59 | SHX153 |  Dětství

Fotografie pochází s rodinné sbírky. Další šíření tohoto materiálu je možné pouze se souhlasem autora.


Titul FIDE

12. ledna 2008 v 23:31 | SHX153 |  Věřte - nevěřte

Retroúloha 2

12. ledna 2008 v 21:07 | SHX153 |  Z tvorby zlínských autorů
Pozor, pokud by poslední tah bílého byl 1.Sxe5, černý již může dělat rošádu, ale jen v případě, že bílý pěšec bude stát na poli e3! Král samozřejmě může stát i na jiných polích. Pokud bychom chtěli problém udělat neřešitelný, pak posuneme pěšce na pole e3 a mat 2.tahem dát nelze!

Retrodvojtažka

12. ledna 2008 v 0:53 | SHX153 |  Z tvorby zlínských autorů
Pan Josef Stašiak mi oznámil, že v pozici na diagramu vyvrací rošádu již tah 1.Sd6-e5!
Je snad někdo jiného názoru? Je zajímavé, že řešení vůbec neznal!!
Po 1.Se5 následuje již autorské řešení ...-d4+ 2.e4 dxe3 e.p.+ 3.Kxe3
Bílý vrátil tah Kf3xe3 a hraje 1.Jxc6! a mat dalším tahem.
Pokud však tah 1.Se5 dokazuje, že poslední tah černého musel být králem nebo věží, nelze z publikované pozice odvodit jaký byl poslední tah bílého!
Bílý pěšec mohl stát klidně na e3 a král například na poli g5.
Všimněte si, že v pozici stojí pěšci na poli e2 a g2 (intence autora), střelec na poli b5 musel vzniknout tedy proměnou a na pole b5 se dostal pouze přes pole d7 se šachem. Tah 1.Sd6-e5 však znemožní rošádu i s pěšcem na poli e3! Problém je podle mého názoru totálně rozbit!

Retroúloha - Ivan Skoba

3. ledna 2008 v 15:51 | SHX153 (text I.Skoba) |  Z tvorby zlínských autorů
Za doby studii v Brně jsme na kolejích ve studentském K-klubu (na
"leninkách") hrávali s neskutečným zápalem jak jinak než taroky.
Ale tuším v roce 1972 byl klub vyčleněn jako volebni mistnost pro
pravě se konající volby. Po volbách a návratu k jeho původnímu
účelu byly karetní hry v jeho prostorách důrazně zakázány a
jedinou povolenou duševní zábavou byly šachy.

Tehdy se kromě hraní v "káčku" často předkládaly i úlohy k řešení
a velký úspěch slavily šachové gagy Sama Loyda. Jedna z jeho parádních
šarád je uvozena libretem "Šach v harému", kde, jak Loyd píše,
měl sultán tu výsadu, že přestože již provedl tah, mohl jej dodatečně
vrátit. Loyd k tomu zkomponoval několik úloh s výzvou: bílý vrátí
poslední tah a dá mat prvním tahem. Vtipně využil právě oněch
prvků, se kterými se v retrográdních úlohách (tedy úlohách,
k jejichž řešení je třeba provést zpětnou, tj. retrográdní
analýzu pozice) můžeme setkat nejčastěji, a to možností rošády,
proměny v kámen či braní mimochodem.

A právě to mě přivedlo k sestavení zmíněnéné pozice. Úloha
má spoustu vad na kráse, ale hlavním cílem jejího sestavení byl
právě návrat bílého tahu. Úlohu jsem časem předložil i dalším
šachovým praktikům. A protože intence zůstávala neodhalena, odhodlal
jsem se k zaslání diagramu do odborného časopisu. Bohužel, při
jeho publikování si zařádil tiskařský šotek a byla publikována
chybná pozice.

Mějte na paměti, že postavení úlohy musí být odvoditelné ze základní
pozice při jakkoliv slabé hře soupeřů. K cíli nevede okamžité
1.Jxc6? (hrozí 2.Vd8#), protože černý má obranu 1.- 0-0! Bílý
se proto snaží vrátit takový tah, kdy rošáda jako obrana nepomůže,
nebo se vrácením posledního tahu znemožní. Pokusme se vrátit tah
f6-f5: 1.Jxc6? Kxd7, 0-0 2.Ja7, Jxe7#, ale černý může hrát 1.-
f6! A co tak vrátit tah Vd5xPd7? Poslední tah černého vedoucí k
této pozici mohl být pouze králem či věží, takže již rošáda
není možná. K řešení vede zdánlivě 1.Jxc6?, ale postavení černých
pěšců d7, e6, e7, f7 není reálné. Proto tah Vd5xPd7 vrátit nelze.


Zkuste si zařešit! Mimochodem, na mezinárodním šachovém turnaji
ve Zlíně v roce 2000 (nebo 2001?) byl mezi diagramy speciální řešitelské
soutěže. Z účastníků turnaje měl šanci získat finanční odměnu
ten, kdo do jeho skončení jako prvý odevzdá správná řešení
všech předložených úloh. Podařilo se to pouze IM Michenkovi.

Ivan