Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Květen 2008

Mezinárodní šachový festival chemiků

25. května 2008 v 17:12 TJ Sokol Vizovice
Ve dnech 23.5.- 25.5.2008 se konal v Trojanovicích mezinárodní šachový turnaj, který uspořádala sportovní komise ZO OS ECHO pracovníků chemického průmyslu BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava.
Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol (30 min. pro každého hráče na partii). Turnaje se zúčastnili také dva hráči TJ Sokol Vizovice a v silné konkurenci se umístili do 15. místa! Hlavně Miroslav Bařinka podal v turnaji výborný výkon! S jeho výstavbou 1.b3 2.Sb2 3.g3 4.Sg2, si mnozí hráči nedokázali poradit! Jistě stojí za povšimnutí, že systém, který je tomuto hráči typický začala používat i Maia Chiburdanidze. Miroslav mi potvrdil, že když hrával mezinárodní Open Praha, chodil otec světové velmistrině pozorovat právě jeho partie !

Exošach

17. května 2008 v 12:56 Věřte - nevěřte
Určitě každý hráč pozná věž, střelce nebo jezdce. V oblasti problémového šachu však můžete nalézt figur mnohem více. Slyšel jsi někdy třeba o zebře, velbloudovi, bleše nebo ježkovi? Všechny tyto figury a ještě mnoho jiných, lze v takzvaném exošachu najít. A kdo tyto nové kameny vymyslel? No přece šachoví skladatelé!
Exošach představuje nekonečné a nevyčerpatelné množství možností. K exokamenům totiž můžeme přidat ještě exošachovnice a exopodmínky! Světový exoskladatel může namixovat takový problém, který není schopen pochválit žádný řešitel.
Jen si představ samomat-maximálník na prstencové šachovnici s použitím čínských kamenů v bezšachovém šachu, přičemž úvodník s braním mimochodem odůvodňuje retrográdní analýza.
Je třeba si uvědomit že vzhledem k nepřebernému množství krás exokompozičního šachu je počet obyvatel na zeměkouli přece jen omezen k získání mnoha přívrženců.

Uvádím pár příkladů, které si troufám jako naprostý laik zařadit do takzvané oblasti "tvrdého exa".
Sériové pomocníky jsou vlastně také exoproblémy, ale v porovnání s výše uvedenými příklady mi však připadají jako "ortodoxní úlohy". Není vůbec jednoduché se v oblasti exošachu prosadit. Můj tehdy rekordní SH=30 v soutěži ŠU 2003-2004 naprosto vyhořel! V rozhodnutí bylo sice uvedeno, že soutěže se zůčastnila jedna významná úloha, ale ani neuvedli ve výsledcích podmínku. Je docela možné, že rozhodčí tohoto oddělení a C.J. Morse jehož SH=29 (The Problemist 1970) padl až v roce 2004 se znali. Nemohl jsem vůbec nic namítat, protože vyznamenaným úlohám naprosto nerozumím!
V anketě je možné se k exošachu vyjádřit. Já hlasoval pro poslední možnost.

Problém který obletěl celý svět!

10. května 2008 v 9:50 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Po vydařené úpravě problému D.H.Hersoma jsem se seznámil i s rekordním H#28 od B.Hegermanna. Řešení jsem neznal a problém nakonec úspěšně vyřešil.
Koncem devadesátých let byla má tvorba zaměřena převážně na dlouhé pomocné maty.
Ještě dnes jich mám v šuplíku plno. Při pokusu o překonání rekordního H#28 jsem dospěl k pozici, která splňovala podmínku H#29. Pozice byla ilegální, ale i přes tuto skutečnost mi nic nezabránilo tomu, abych odeslal dlouhý pomocný mat do Šachové skladby jako originál. U diagramu jsem uvedl pouze své jméno a autorské řešení.
K mému překvapení byl H#29 publikován v ŠS č.69/2000 s poznámkou, že se jedná o rekord!
Co je psáno, to je dáno a tak jsem také uvěřil. Popravdě řečeno se mi tomu ani moc bránit nechtělo. Když pak došlo i na telefonické gratulace, "nový rekord byl na světě"! Po nějaké době ale začaly chodit z Prahy dopisy s tím, že ilegální pozice byla odhalena. Velice pěkně však nový rekord tehdy okomentoval slovenský skladatel Juraj Lörinc, když napsal, že pozice je čistě ilegální.
Co dodat k úsměvnému komentáři v harmonii 86? Němečtí skladatelé, kteří jsou známí
svou důsledností, si totiž zřejmě ani nepřipustili možnost, že by mohl být na přelomu tisíciletí publikován nedopatřením rekordní pomocný mat s ilegální pozicí.
Redakce ŠS pak uvedla v č.73/2001 plné řešení doplněné poznámkou, jejímž autorem byl italský skladatel Luigi Vitale : "Tento problém mě zaměstnával několik dnů".
Fenomenální Luigi Vitale tehdy ocenil mou snahu a nic neprozradil, stejně tak jako redakce ŠS.