Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Říjen 2008

TASK - 14x (K+J minimal)

26. října 2008 v 20:51 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Představuji nový délkový rekord v mnohotažce s pouhým jezdcem. Je známa jedna úloha (viz článek), kde bílý jezdec bojuje proti celé armádě černých figur a dá mat ve 12.tahu. V pozici na diagramu jezdec matuje až 14. tahem!
Bílý táhne a dá mat 14.tahem.
Úloha zatím není ověřena počítačem, ale věřím, že pokusům o rozbití odolá!
Autorské řešení není uvedeno. Tento rekordní problém Rusko 28.10. 2008 v 16:33 uznalo!
Veliký Grigorij problém jednoduše upravil! Tu pozici jsem měl na šachovnici také, ale něčeho jsem se pobál. Grigory Popov se tak zařadil mezi světové skladatele na You Tube.
O. Bláthy byl překonán a to není jev velmi častý. Je to skvělé když si můžu jen tak okamžitě publikovat na blogu zase nějaký rekord.
O.Bláthy komponoval na téma pěšec proti všem, jezdec proti všem, tak jsem se připojil.
Korekce byla provedena velmi rychle. Je to fantazie ten Internet!


Zde je zfilmována rekordní hra bílého střelce proti černé armádě.
Rekordní hra bílé věže proti všem.

Švýcarsko žije minišachem!

25. října 2008 v 14:22 | SHX153 |  Minišach na Silverballu
V městě Basileji se nejlepší hráči země opět snaží vyřešit záhadu nahraného bodového zisku přesahující hranici 1 900 000 bodů. Není však vůbec jednoduché toto tajemství odhalit.
I já jsem s tím měl co dělat!
Na světě bylo pár jedinců, kteří věděli jak správně postupovat, ale dali by se spočítat
na prstech jedné ruky. Mnoho silných hráčů se o to pokoušelo a neustále pokouší dodnes.
Zkus také minišach na Silverballu. Doporučují jej tři ze čtyř předních světových velmistrů!
Více informací zde. Dále strategy a chess.

Zasunovací šachy

16. října 2008 v 17:41 | SHX153 |  Prodej

Prodám zasunovací šachy na kterých vznikla spousta rekordů v oblasti
problémového šachu. Věnoval jsem se hlavně sériovým pomocníkům, proto černý
král již chybí. Neustálým pohybem po šachovnici se unavil a v roce 2004 rozlomil.
Mezi rekordy, které vznikly na této šachovnici patří i samomat 222 tahem nebo sér.=154 tahem.
I sell collapsible chess often asked by all and sundry! Much has been made in this field. Paid am largely serial helper, therefore black king already is missing. Continuous movement after chessboard and in the year 2004 black king breathlessly break apart. Among records that the were found upon of this chessboard belongs to selfmate 222 moves or ser.=154 moves.
Я продаю раскладные шахматы, часто спрашиваемые каждым и всяким! Многое было сделано в этом поле. Заплачено - в значительной степени серийный помощник, поэтому черный король уже отсутствует. Непрерывное движение после шахматной доски и в году 2004 черных короля запыхавшись ломаются отдельно. Среди записей, что были найдены этой шахматной доски принадлежит к selfmate 222 движениям или сер.=154 движения.
Ich verkauft zerleghares Schach, das jeder und allerhander häufig abfragen! Vieler war erledigt in diesem Acker. Es ist bezahlt - in respektierlichem Grad serienweiseer Gehilfe, daraufhin kohlschwarzer König bereits missing. Kontinuierliche Bewegung nach Schachbrett und anno 2004 kohlschwarzer König keuchen knicken sich einzeln. Immitten Aufschreibens, daß waren gefunden dieses Schachbrett zählt zu selfmate 222 Bewegungen oder grauer.=154 Bewegungen.
Je débite dépliants échecs, fréquemment demandent chacun et ! Beaucoup de chose fut fait dans celui-ci champ. Payé - dans considérable degré épisode adjoint, therefore noir roi déjà missing. Continu cheminement après damier et dans an 2004 noir roi est hors de haleine se cassent détaché. Parmi enregistrements, that furent retrouvé celui-ci damier appartient contre selfmate 222 cheminements ni gris.=154 cheminements.
Sprzedaję rozkładane szachy, że często zapytują każdym i każdym! Dużo że było zrobione w tym polu. Zapłacono - w dużej mierze seryjny pomagier, dlatego czarny król jest już nieobecny. Nieprzerwany ruch po szachownicy i w roku 2004 czarnych królów zziajawszy się łamą się oddzielnie. Wśród zapisów, że były znalezione tej szachownicy należy do selfmate 222 ruchów albo szarych.=154 ruchy.

Tomislav Petrovič

12. října 2008 v 16:57 | SHX153 |  Další autoři
Procházel jsem na stránkách Václava Kotěšovce oskenovanou starou literaturu a narazil jsem na svůj vlastní problém publikovaný před více jak 30 lety! Autorem sériového pomocného patu se samotným bílým králem je Tomislav Petrovič narozen 19.11.1931 v bývalé Jugoslávii. Tu samou pozici jsem totiž publikoval v roce 2001 v ŠU. V samotném závěru si vymění místo bělopolný střelec s věží a úloha se ukázala zcela nekorektní. Nevím jestli byl T. Petrovič také informován, ale předpokládám, že řešitelé i tehdy určitě SH=31 rozbili.


Řešení (autorské):
1.Sd6 4.Jc1 5.Da1 7.b4 8.b5 9.Vga7
17.Kb1 18.Jb3 21.Ke1 22.Dd1 24.Vc1
26.Vab1 27.Ja1 28.Sa2 29.b3 30.Sa3
31.b4 Kxg2=

V současné době má tento rekordní problém již 44 tahů! Je zajímavé, že SH=31 nelze ověřit ani za jeden lidský život starce požehnaného věku!

Nenad Petrovič

11. října 2008 v 14:40 | SHX153 |  Další autoři


Nenad Petrovič byl prvním chorvatským velmistrem v kompozičním šachu. Narodil se 7.9.1907 v Záhřebu. V roce 1947 se stal mistrem světa v řešení.
Publikoval asi 650 šachových problémů. Tento velký skladatel zemřel 9.11.1989. Jeho asi nejznámější problém, který je určitě znám i praktickým hráčům a byl otištěn v mnoha knihách, zde uvádím.


Tento rekord nebude zřejmě již nikdy překonán. V pozici může bílý na tahu dát mat černému králi na 105 způsobů! Tak bych chtěl stát s Kasparovem! Je docela problém něco zatáhnout a nedát mat. Pozice je zcela legální. Malou retrográdní analýzou zjistíme, že poslední tah černého mohl být jen ...a7-a6. Diagram, kde někdo počítal bílé dámy pochází z časopisu Problem (r.1952), který vycházel v bývalé Jugoslávii. Abych se přiznal, tak jen ztěží bych všechny maty našel a spočítal.Našel jsem další zajímavý rekordní problém Nenada Petroviče. V pozici je celkem 18 dam a bílý i černý provede celkem 324 tahů. Vůbec nemám odvahu tahy počítat. I tento rekord nebude zřejmě nikdy překonán. Nebo se snad někdo pokusí Nenada překonat?

Věštkyně - Baba Vanga

1. října 2008 v 18:13 | SHX153 |  Věřte - nevěřte
Ženy nesou prastarou moudrost Ženství v každé buňce svého těla. Moudrost Ženy je spojená s vesmírem, neboť její tělo je ovlivňováno mocnými cykly měsíce a hvězd. Její vrozená moudrost provázející ji porodem, životem a smrtí je mocnější než mužská a nikdy by neměla být ovládána náboženskými či právními předpisy.

Proroctví této pozoruhodné postavy bulharské historie mnozí přirovnávají k Nostradamovi. Baba Vanga se stala legendou. O jejím životě se vyprávějí nejrůznější příběhy. Jeden z nich líčí, jak ji v 11 letech zastihla silná bouře, která jí do očí navála písek a prach. Poté ji vyzvedla do vzduchu a ona spadla kousek od domu, kde žila. Od té doby oslepla na obě oči. Současně se slepotou se objevil její dar předpovídat budoucnost.

Předpovědi, které jí vyšly:
Teroristický útok na 11. září 2001
Smrt princezny Diany (1997)
Rozpadnutí Sovětského svazu (1991)
Perestrojka v Rusku (1987)
Datum Stalinova úmrtí (1953)
Potopení ruské ponorky Kursk (2000)
Jednání Gorbačova a Reagana (1987)
Konflikt v Jižní Osetii (2008)

Vyjde i následující?
2010 - třetí světová válka (skončí v roce 2014)
2016 - Evropa bude skoro bez lidí
2018 - vyčerpají se zásoby ropy, vlaky začnou létat
2023 - změní se oběžná dráha Země
2033 - polární oblasti budou bez ledu
2043 - muslimové postupně ovládnou Evropu
2111 - lidé žijí ve společnosti s kyborgy (kříženec člověka a robota)
2273 - vznik nové lidské rasy
2371 - hladomor
3797 - Země přestává existovat

Rok 2010 se blíží, ale lidstvo má ještě poměrně dost času...
Pokud se nic nezmění, pak může platit, jak říkají v Hradci:
Nebudem se již pouštět do žádných větších akcí!