Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Květen 2009

Nové světové rekordy v sériovém autopatu!!!

19. května 2009 v 19:21 | SHX153 |  Sériové problémy
Kanadský skladatel Cornel Pacurar vytvořil 3(!) nové světové rekordy v sériovém autopatu!
Autopat je pro běžného šachového skladatele méně obvyklá podmínka, ale zcela jasná a naprosto srozumitelná. Bílý na tahu provede určenou sérii tahů a posledním tahem v sérii se vlastně sám zpatuje, nebo lépe řečeno další tah již nemůže provést. Cornel Pacurar představuje po dlouhých letech 3 nové světové rekordy se 6, 7 a 8 kameny.
Rekord s 8 kameny je věnován německému skladateli jímž je Arno Tungler, držitel několika délkových rekordů v sériovém braní.
Rekordy v problémovém šachu stále čekají na své objevitele.
Důkazem mého tvrzení jsou 3 nové originály pro Blog zlínského problemisty.
Nové rekordy nevznikají lehce, ale někdy stačí si pouze přehrát řešení!

Předkládám čtenáři podrobné informace formou diagramů i s údaji rekordů, které Cornel Pacurar navždy vymazal. Všechny nové rekordy jsou oproti původním delší o 4 tahy a test počítačem je O.K.!
Je to jedinečný a úžasný objev! Právě takové úlohy dělají skladatele nesmrtelným! Cornel Pacurar mohl tyto skvělé délkové rekordy zaslat kamkoliv. Každý šachový magazín by se rád pyšnil jejich publikováním. Děkuji za důvěru ve mne vloženou. Na oplátku jsem zveřejnil originály okamžitě.

Trochu české muziky určitě neuškodí. Na You Tube začínám mít s americkými hity 80 let problémy. Jmenuji se ale zlínský problemista, takže je to "na místě"!

FIDE Open Staré Město 2009

16. května 2009 v 20:39 | SHX153 |  Mezinárodní turnaje
Velký mezinárodní turnaj FIDE Open Staré Město 2009 odstartuje až v polovině měsíce srpna, ale již v současné době jsou mezi přihlášenými hráči 4 velmistři! Jako nasazená sedmička na startovní listině figuruje litevský mezinárodní mistr Andrejs Strebkovs (2420), který je považován za největšího plagiátora posledních let!
Pro informaci předkládám několik jeho prací. Musím Andrejse pochválit, že jako správný plagiátor si vybírá problémy oceněné cenou nejvyšší.
Více informací o tomto údajně největším plagiátorovi posledních let k dispozici zde (viz plagiátori). Tak vidím, že své stanovisko turnaje ve Starém Městě se nezúčastnit, budu muset ještě přehodnotit!

Reaguji na komentář Vojtěcha Pláta. Jsem přesvědčen, že pokud člověk chce a má peníze, lze dosáhnout ledasčeho. Velmi zajímavý článek na toto téma je možné si přečíst zde.
Já osobně jsem nikdy žádné peníze nikomu nenabízel. Naopak bych i nějakou partii za peníze vzdal, ale nemám na takové kšefty bohužel Elo.

Nové světové rekordy v sériovém pomocném šachu!!!

2. května 2009 v 9:17 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Přítel Cornel Pacurar, čerstvý držitel světového rekordu v sériovém braní mi nedávno poskytl velmi zajímavé informace. Skladatel Alexandr Semenenko totálně rozbil 4 délkové rekordy v sériovém pomocném šachu!
Článek se jmenuje Будем бить рекорды! a je k dispozici zde ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ № 42 2008.
Alexandr Semenenko objevil zcela nové schéma díky kterému vytvořil nové rekordy s 5, 6, 7 a 8 kameny v sériovém pomocném šachu! V historické tabulce sériových pomocníků, tak udělal velké změny!

Musím zde ještě vysvětlit podmínku této úlohy všem. Černý na tahu provede daný počet tahů a musí tahat tak, aby mu bílý mohl dát po ukončení této série jedním tahem šach! Není zas tak jednoduché vytvořit pozici, kde černý král si musí jít pro šach třeba 20 tahů! Za absolutní rekord zde platí hranice 46 tahů (viz chytrá tabulka).
Tabulka rekordů 30.10. 2010
Při této příležitosti přidávám také jeden zápis!
Jedná se rekord s 10 kameny v sériovém pomocném šachu.
V současné době se chytré tabulky korekcemi jen hemží a je vidět, že skladatelé se znovu vrací po desítkách let k oprašování starých rekordů! Nedovedu si představit, že bych měl čekat na publikování sh+24 dlouhé měsíce. Po vzoru Cornela představuji další originál pro Blog zlínského problemisty.
Popeye WINDOWS-32Bit-Version 4.01 (4 MB)
1.a7*b6 2.b6-b5 3.b5-b4 4.b4-b3 5.b3-b2 6.b2-b1=B 7.Bb1-e4 8.Be4*c6 9.Bc6-b7 10.c7-c5 11.c5-c4 12.c4-c3 13.c3-c2 14.c2-c1=B 15.Bc1-d2 16.Bd2-e1 17.Be1*g3 18.Kh1-h2 19.Kh2-h3 20.Kh3-g4 21.Kg4-f5 22.Kf5-e6 23.Ke6-d7 24.Kd7-c8 a6*b7 +

solution finished. Time = 4.625 s

Pro informaci již neplatný rekord s 11 kameny, který se mi podařilo vymazat.
Přidávám další nový problém jehož autorem je Cornel Pacurar. V pozici je jen 5 bílých kamenů a test počítačem je O.K.! Úloha Tomislava Petroviče jich má 6. Z pozice bílého silového hlediska je ekonomičtější právě sh+25 jehož autorem je Cornel Pacurar. O uznání tohoto rekordu by měl rozhodnout sám velký mistr šachového problému Arno Tungler! V anketě (viz komentáře) se může každý anonymně vyjádřit. I když je mi pozice Cornela důvěrně známa, hlasuji pro uznání nového světového rekordu! Konečné slovo by měl mít však právě Arno Tungler. Pro doplnění musím ještě uvést, že i Arno Tungler v roce 1992 publikoval nový ser-x59 (9+12), dříve v Problemkiste 1988 ten samý (11+10).

Kritéria jenž uvedl v komentáři Cornel Pacurar se běžně používají jako pomocné hodnocení v různých internetových turnajích. Cornelův sh+25 má hodnocení 001 (žádná dáma, žádná věž, 1 lehká figura). Petrovičův sh+25 má hodnocení 002 (2 lehké figury). Cornel Pacurar se tak stává držitelem nového světového rekordu v sériovém pomocném šachu s 12 kameny.
Blahopřeji k "Pokladu na Stříbrném jezeře"!

Nový světový rekord!!!

1. května 2009 v 0:01 | SHX153 |  Sériové problémy
Představuji skladatele, který přepsal historické tabulky v sériovém braní!
Jedná se o rekord se 16 kameny, který drželi bratři Tomaševičové z roku 1988.
Skladatel Cornel Pacurar posunul hranici rekordu na 47(!) tahů a vymazal tak z tabulek i rekord se 17 kameny, který držel Arno Tüngler.

Cornelův rekord byl již překonán!!
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda se jedná o originál. Cornel Pacurar mi již žádné informace ohledně tohoto problému neposkytl, ale to není až tak důležité. Úloha prošla bez úhony počítačovým testem a to je skvělé!

Popeye WINDOWS-32Bit-Version 4.01 (4 MB)
1.Bb8-c7 2.Bc7-d8 3.Bd8-e7 4.Be7-f8 5.Bf8-g7 6.Kh7-g8 7.Kg8-f8 8.Bg7-h6 9.Bh6-g5 10.Bg5-h4 11.Bh4-e1 12.Be1-a5 13.Ba5-d8 14.Bd8-e7 15.Kf8-e8 16.Ke8-d8 17.Be7-f8 18.Bf8-h6 19.Bh6-g5 20.Bg5-h4 21.Bh4-e1 22.Be1-a5 23.Ba5-c7 24.Kd8-c8 25.Kc8-b7 26.Bc7-b6 27.Kb7-a6 28.Ka6-b5 29.Bb6-c5 30.Kb5-c4 31.Kc4-d3 32.Bc5-b4 33.Bb4-d2 34.Bd2-e3 35.Kd3-e2 36.Ke2-f2 37.Be3-d2 38.Bd2-a5 39.Ba5-d8 40.Bd8-e7 41.Be7-f8 42.Bf8-h6 43.Bh6-g5 44.Kf2-g1 45.Kg1-h2 46.Kh2*h3 x

solution finished. Time = 0.031 s

I když se jedná o úpravu skladby bratrů Tomaševičů, nic zde nesnižuje hodnotu tohoto rekordu, právě naopak! Cornel Pacurar jako jediný na světě našel možnost jak vytvořit nový délkový rekord. Ani já jsem to neviděl, i když jsem byl s problémem již seznámen. Na svou obhajobu můžu jen uvést, že těch nových informací bylo v poslední době velmi mnoho!

Zde je rekord se 17 kameny (ser-x46), který Cornel Pacurar z chytré tabulky navždy vymazal!
Popeye WINDOWS-32Bit-Version 4.01 (4 MB)
1.f2-f3 2.Be3-f2 3.Bf2-h4 4.Bh4-g5 5.Bg5-h6 6.Bh6-g7 7.Kh7-g8 8.Kg8-f8 9.Bg7-h6 10.Bh6-g5 11.Bg5-h4 12.Bh4-e1 13.Be1-a5 14.Ba5-d8 15.Bd8-e7 16.Kf8-e8 17.Ke8-d8 18.Be7-f8 19.Bf8-h6 20.Bh6-g5 21.Bg5-h4 22.Bh4-e1 23.Be1-a5 24.Ba5-c7 25.Kd8-c8 26.Kc8-b7 27.Bc7-b6 28.Kb7-a6 29.Ka6-b5 30.Bb6-c5 31.Kb5-c4 32.Kc4-d3 33.Bc5-b4 34.Bb4-d2 35.Bd2-e3 36.Kd3-e2 37.Ke2-f2 38.Be3-d2 39.Bd2-a5 40.Ba5-d8 41.Bd8-e7 42.Be7-f8 43.Bf8-h6 44.Bh6-g5 45.Kf2-g1 46.Kg1-h2 47.Kh2*h3 x

solution finished. Time = 0.046 sConstitute composer that the rewrote historical tables in serial taking!
Acts about record 16 pieces that the kept brothers Tomasevicove from year 1988.
Composer Cornel Pacurar shifted limits record on 46 moves and so deletion from tables and record 17 pieces that the kept Arno Tüngler.
Unfortunately me miss find out, whether discuss original. Cornel Pacurar me already no information in respect thereof problem withheld, but it is not as far as so important. Exercise skirted scot - free computer test and it is amazing!
Even if discusses adjustment composition brothers Tomasevic, is anything the matter with you insignificant, just on the contrary! Cornel Pacurar like only in the world found possibility how create new record. Neither I am it haven't seen, and as I be abreast of problem already familiarized. On his defence is able to only bring in, that the of those new information was recently great deal of!

Here's record 17 pieces (ser-x46), which Cornel Pacurar from clever tables for ever erased!