Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Listopad 2009

31 let bez povšimnutí!!!

23. listopadu 2009 v 18:03 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Dlouhých 31 let zůstal sériový pomocný pat zlínských autorů bez povšimnutí. V měsíci červnu tohoto roku jsem během 5 minut našel možnost, jak polozapomenutý problém znovu oživit prodloužením o 1 tah a přepsal tak historické tabulky. Jak jsem zde již uvedl, šachové úlohy skládám tak, že se jednoduše jen dívám na diagramy. Znovu a znovu se časem vracím k již známým pozicím a jen tak sedím a dívám se. Při pohledu na nový světový rekord s 12 kameny jsem dostal nápad umístit na pole g6 černého pěšce. Vše však dopadlo již dávno nezdarem, protože jeden černý pěšec se jednoduše promění např. ve věž, ta pročistí druhou řadu, sebere i pěšce na h3 a zůstane stát na poli h2. Černý král se schová na a1, černý střelec bude stát na poli c1 a bílá věž na h6 nakonec vezme černou věž na h2 s patem (viz diagram níže). Umístil jsem proto na pole h7 dalšího černého pěšce, abych věž na h6 znehybnil a vyloučil toto vedlejší řešení. Malou úpravou pozice vznikl nový rekord s 11 kameny v sériovém pomocném patu a také ekonomičtější světový rekord s 12 kameny. Program Popeye však není schopen nové světové rekordy ověřit, proto se nebudu zlobit, pokud někdo mé nové rekordy rozbije, nebo případně ještě upraví.
Zde je snad jednou provždy vymazaný rekord s 11 kameny SH=68. Černý král zde sebere postupně bílou věž, jezdce na a7, pěšce na b5, pak střelce na b7, uhne na c6 aby přemístil střelce na c8, vleze na a7 a bílý patuje černého krále tahem dxc8D= ! Geniální, věřím ale, že s 11 kameny již překonáno!
Nové rekordy v sériovém pomocném patu s 11 - 15 kameny jsou k vidění zde!

Jak Láďa utekl hrobníkovi z lopaty!

14. listopadu 2009 v 12:40 | SHX153 |  TJ Sokol Vizovice
V soutěži družstev jsme již odehráli 2. kola, ale na své první vítězství v Kraji - východ stále čekáme. Nedaří se nám bohužel bodovat na zadních šachovnicích a zatím nám náleží předposlední místo v tabulce, díky většímu počtu vyhraných partií. Ani já nehraji nijak oslnivě i když mám stoprocentní bilanci. Zde je pozice z mé partie 2. kola, ve které jsem zkuhral několikrát o remízku. Můj soupeř na mé návrhy vůbec nereagoval, což však nelze považovat podle nových pravidel za nezdvořilost, ale je to prostě jedna z forem odmítnutí nabídky. Program Deep Rybka3 hodnotí pozici po tahu 19. a4, který soupeř naštěstí nezahrál +- (4.26) v můj neprospěch. Z pozice na diagramu jsem naštěstí vylezl jen bez kvality za kterou jsem měl dokonce kompenzaci pěšce. V závěru jsem využil slabší chvilky mého protivníka a získal kvalitu zpět. V partii se již naštěstí nepokračovalo, protože soupeř překročil časový limit.
V dalších kolech se budeme i nadále snažit bodovat. Byli jsme vlastně oslabeni, když nenastoupil na 1.šachovnici náš Radomír Kozáček. Pevně věřím, že se nám nakonec podaří brzy vyhrávat. V našem týmu máme velmi silné hráče. Jeden z nich dokonce v těchto dnech 2x odremizoval Fritze 8 za rovnocenných podmínek v partii na 4 minuty +2 vteřiny za provedený tah. Musím ještě podotknout, že Fritz8 byl zcela "odvázaný" a hráč nepoužíval při hře myš, ale tahy prováděl pomocí touchpadu(!). Obdivuji jeho obrovskou bojovnost, kterou nesnížily ani desitky prohraných partií. Dá se předpokládat, že jeho výkonost i nadále jen poroste.

Česko stojí na prahu pandemie prasečí chřipky

1. listopadu 2009 v 12:01 | SHX153 |  Prasečí chřipka
Česká republika stojí na prahu první vlny pandemie prasečí chřipky, tvrdí to jeden z tvůrců pandemických plánů Václav Chmelík. Podle něj budou nyní počty nakažených stoupat rychleji než doposud. Virem pandemic H1N1 zatím onemocnělo na 351 Čechů, z toho 37 během posledního týdne. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale řekl, že jeho odmítavý postoj k očkování trvá. Kritizuje, že se lékaři mají očkovat vakcínou, u níž výrobce původně nezaručil bezpečnost. Zdravotníky, kteří se mají nechat očkovat, nazval pokusnými králíky. Sám se nechává pravidelně očkovat proti sezonní chřipce, odmítá ale očkování proti chřipce prasečí. A není rozhodně sám! Očkovat se nebudou dále naši poslanci, dcery amerického prezidenta a ani já.

Malá část zajímavé analýzy z článku Daniela Solise.

...rekapitulujme:

očkováni budou:
1. armáda, policie, hasiči - tedy ozbrojené složky
2. zdravotníci a sociální pracovníci, tedy zdravotně-sociální infrastruktura
3. energetici, tedy energetická infrastruktura
4. kraje, krajská administrativa, samospráva, nikoli centrální moc (!)

kdo očkován nebude:
Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Vláda ČR, zaměstnanci ministerstev a ústředních orgánů státní správy.

Pokud je prováděn útok na určité území, jsou přesně tyto shora uvedené osoby cílem útoku, chce li útočník krátkodobě ochromit odpor obránce a získat tím definitivní výhodu.

Není totiž cílem vojenského útoku na libovolnou populaci tuto vyhladit a zbavit obsazené území výrobních kapacit, nutných pro konsolidaci dobytého teritoria. Právě naopak. Nutné je populaci zachovat v co nejlepším možném stavu a zavázat si ji ke spolupráci s novým režimem, instalovaným dobyvateli. Kdo by jinak platil obolus dobyvatelům, odváděl válečné kompenzace vítězům? Válka je totiž ve své podstatě ten nejextrémnější obchodní záměr, ta nejnemravnější ale zároveň nejlukrativnější investice, jak potvrzují samotné dějiny lidstva.
Doporučuji se ještě seznámit s trestním oznámením podaným na výrobce vakcíny.