Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Duben 2010

Rekord z roku 1992 vymazán!

21. dubna 2010 v 8:02 | SHX153 |  Sériové problémy
Skladatelé z celého světa se snaží neustále přepisovat historické tabulky s rekordními záznamy. Není to však nic jednoduchého a může to obnášet i stovky bezúspěšně strávených hodin za šachovnicí. Na stránkách Václava Kotěšovce jsem našel odkaz na stránky (Series-Movers Informal Tourney), jejichž autorem je přítel Cornel Pacurar. Celý svět zde může obdivovat nové rekordy v sériovém pomocném šachu, které našel díky své pozornosti Arno Tüngler. Abych řekl pravdu, tak mu spadly přímo do klína! Tomislav Petrovič totiž přehlédl v roce 1992 možnost, jak rekordní pozice s 19 a 20 kameny nepatrnou úpravou zjednodušit.
sh+42
Příčina byla v tom, že začal tvořit rekordy zřejmě od maximálního počtu kamenů. Mnoho skladatelů tyto pozice roky zkoumalo a až Arno Tüngler odstranil bílého střelce na a2 a nahradil jej pěšcem s dalším umístěním bílé věže na a1. Blahopřeji, právě tak se dělají rekordy! Našel jsem zde i Arnovu verzi nového absolutního rekordu, která je na rozdíl od úlohy T.Petroviče ekonomičtější v tom, že nešachuje dáma, ale bílý jezdec. Líbí se mi, že se zde klade důraz i na ekonomiku pozice.
Program Popeye mi však řekl, že nemůže najít poslední tah bílého. I Rybka3 souhlasí. Nelze tedy po poradě s mými programy nový ekonomičtější rekord uznat! Je zajímavé, že počítadlo zde hlásí přes 700 návštěv, ale nikdo nic nenamítá!
sh+46

Zde znovu nemůžeme nalézt poslední tah bílého!

sh+43
V úvodu řešení je chyba. Černý král sebere jezdce na a7, pak je již vše v pořádku.


Nový rekord v sériovém pomocném šachu s 20 kameny, ve kterém lze najít bez obtíží poslední tah bílého.
sh+43
Je docela možné, že právě tento nový rekord s 20 kameny má již nějaký začínající skladatel na svých stránkách a raduje se z prvního "velkého úlovku". Já však předpokládám, že tomu tak zatím není a ser-h+43 s 20 kameny zde publikuji veřejně jako první. Podle vzoru T. Petroviče šachuje bílá dáma na a6.

Podmínka úlohy je jednoduchá, tahá jen černý a dělá vše pro to, aby mu bílý mohl dát co nejdříve šach. Umístění krále do šachu hned v úvodu není na závadu, stejně tak jako v rekordním sh+46 od Tomislava Petroviče. 

Konec sezóny ve Vizovicích

19. dubna 2010 v 9:25 | SHX153 |  TJ Sokol Vizovice
Družstvo Vizovic právě ukončilo posledním kolem soutěž Krajského přeboru - východ 2009/2010.
I když nás někteří  považovali za jednoho z hlavních adeptů na sestup, vše nakonec dopadlo úplně jinak.
Již jsme definitivně zachráněni! Včera mě ještě jeden hráč z Ústí informoval v hrací místnosti, že sestupují 2 družstva. Při pohledu na záverečnou tabulku jistě stojí za povšimnutí, že o sestupu Slavičína by v tomto případě rozhodovala jen jedna prohraná partie ve včerejším utkání, která vlastně rozhodla i celý zápas. Více informací o celé soutěži zde.
Závěrečná tabulka
Ve Vizovicích doufám již nic nepřekazí připravované oslavy. Zajdeme asi tentokrát ke Zdendovi na nějakou tu specialitku! To je škoda, že nemůžeš jít s námi!


Výsledek soutěže v nedohlednu !!

7. dubna 2010 v 10:25 | SHX153 |  Věřte - nevěřte
Družstvo Otrokovic podalo námitku proti rozhodnutí pana Tomka, který se v zápase Okresního přeboru vydával k mému velkému překvapení neoprávněně za rozhodčího!!
Jako šachový profesionál nevalné úrovně jsem byl však postupem nejen vedoucího soutěže, ale i "rádobyrozhodčího" poškozen a vznikla mi finanční újma, kterou budu muset zpětně vymáhat.

Níže jsou popsané důvody a rozhodnutí! 

Námitka se zamítá.

Odůvodnění:
Námitka nesplňovala  ustanovení Odvolacího řádu v článku 2. odstavec 6/3., kde je uvedeno, že: "Námitka musí být podána písemně, doporučeně a nejpozději do 7 pracovních dnů po skončení utkání (rozhoduje datum poštovního razítka); dále musí být připojeno razítko a podpisy dvou oprávněných pracovníků šachového oddílu.".
  Datum utkání byl 21.2. a námitka byla zaslána až 17.3. a to pouze s jedním podpisem. Rozhodující je zde datum, kdy mělo být utkání sehráno, nikoliv datum uveřejnění Zpravodaje z 9.kola. Námitka byla tedy zaslána až  po termínu.
   STK se přes uvedené nedostatky podání námitkou s plnou vážností zabývala, neboť zápas nebyl dosud sehrán (takže nebyl skončen). Viz příloha.

Poplatek 500 Kč za podání námitky se oddílu TJ Jiskra Otrokovice  nevrací.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle odvolacího řádu.


Příloha  k Rozhodnutí o námitce.

Vzhledem k závažnosti  obsahu námitky se STK rozhodla vydat toto stanovisko:

  1. Doplnění soupisky k 21.2.2010 bylo neplatné! Nesplňovalo základní požadavek v článku 5.12. Rozpisu soutěží (Dále jen RS.) tím, že doplnění nebylo uvedeno ve Zpravodaji. Tento fakt byl veden jako rozhodující ukazatel k dalšímu rozhodování.
  2. STK zjistila hrubé porušení čl. 5.12. RS, kdy družstvo TJ Jiskra Otrokovic postavilo v 8. kole RP Zlín proti Brumovu- Bylnice B na 1. šachovnici pana Janála. Vzhledem k tomu, že proti startu p. Janála nebyla vznesena námitka a proto, že přednější je  odehrané utkání, nechává STK výsledek v platnosti.
  3.  STK zjistila přestupek družstva Jiskra Otrokovice, který spočíval v neuposlechnutí rozhodčího v zápase 9. kola RP Zlín Zlínterm - Otrokovice, opravit si sestavu. Protože doplněná soupiska ještě v tu dobu nenabyla platnosti, měl rozhodčí právo požadovat opravu  a vyřazení p.Janála ze sestavy pro utkání.
  4. Vzhledem k bodům 1. až 3. a  na rozdíl od stanoviska předsedy KR ŠSČR nemíníme předat rozhodčího disciplinární komisi. Na jedné straně je vyžadováno trestat rozhodčí za nekontumování partií, kde zazvoní mobil a na straně druhé máme rozhodčího trestat za to, že chce platné směrnice dodržovat? Správný názor, že rozhodčí by měl udělat vše proto aby se zápas odehrál byl v tomto případě bohužel neuskutečnitelný. Rozhodčí by pak musel po skončení utkání výsledek oprávněně kontumovat vzhledem k nesprávně sestaveným dvojicím čl.3.6.8. SŘ. Kde by potom byla logika? Takto mají ještě družstva možnost zápas opakovat.
  5. Vedoucí soutěže RP Zlín udělal dvě velké chyby. Chyba první spočívá v nesplnění si své povinnosti o zveřejnění doplnění soupisky v nejbližším Zpravodaji. Chyba druhá byla, že v době kdy již probíhalo 9.kolo dodatečně potvrzoval doplnění soupisky. On tím jistě chtěl napravit svou první chybu ale v tu chvíli to již bylo pozdě. Jeho povinností mělo být uznání své první chyby, podpořením požadavku rozhodčího na opravu sestavy, s tím že doplnění soupisky v tu dobu ještě nebylo právoplatné. Tím vnesl ještě větší zmatek do utkání. Proto STK navrhne vedoucího soutěže RP Zlín výkonnému výboru ŠSZK k potrestání nevyplacením zbytku částky pro něj určené.
  6. Protože vedoucí soutěže poškodil družstvo Otrokovic a svým postojem či nepostojem ho mohl uvést v omyl, upouští STK od potrestání Otrokovic za nastoupení Janála (bod 2 přílohy) a za neuposlechnutí rozhodčího (bod 3 přílohy).
  7. Podporujeme rozhodnutí vedoucího soutěže o opakování zápasu. Vzhledem k tomu, že se družstva ještě nedohodla na termínu, žádáme aby se utkání sehrálo 11.4.2010. (Výjimečně 18.4. po dohodě s vedoucím soutěže). Otrokovice jsou povinni nastoupit ještě podle staré, nedoplněné soupisky.
  8. STK nepřihlíželo k domněnkám, že Zlínterm a rozhodčí o doplnění soupisky Otrokovic předem věděl či nevěděl. Legislativa dávala právo Zlíntermu hrát proti Otrokovicím s jejich nedoplněnou soupiskou. Kdyby rozhodčí připustil aby hrál i Janál, byly by tím jejich práva porušeny. Otrokovicím právo hrát s doplněnou soupiskou znemožnil Vedoucí soutěže a to se již bohužel nedá změnit.

Proti rozhodnutím v této příloze může kdokoliv z dotčených podat odvolání dle Odvolacího řádu.

předseda STK ŠSZK                                                                     5.4.2010

ALE CO POLEDAČEM, OSOBKO!

4. dubna 2010 v 9:46 | Zdeněk Galuška |  Knihy
Slovácko

s


tarý Strožoch nebyli v žádném případě vyznavačem sv. Florijánka, lebo ten hasí vodú a Strožoch »hasili« enom gořalú a pili jak halena v lijáku. Ludé o nich vyprávjali, že pili všecko, co teklo - enom starý škopek, kerý tékl, nemohli vypit...
Zkrátka, huba furt suchá a aby sa ím nescvrkla, tož ju moseli zalévat. Strýc byli ináč »kopa vybíjaná«, partyju nikdá nepokazili a byli pro každú čertovinu.
Dycky říkávali, že nemožú gořalu ani vidět. Proto dyž ju pili, tož zavírali oči... A že sú proti ankahólu a dokáď budú na světě, tož ho budú ničit. A ničili ho - pitím! Jednu velice vystrašili hospockého Pipu, dyž prohlásili, že nemožú pit skrz oči - ale skrz krk že ím to ide. Takový to byli fták!
Nebožka Filoména, jejich žena, dycky naříkala, jaký očistec na zemi ze strýcem prožívala. Rozkřápala o nich celú výbavu, že už neměli ani v čem snídat - ale »koňskú náturu« ze strýca nevymlátila.
Hledala ich jak policajt, ale nic nepomohlo. Enom co sa na chvilku vytratila z chalupy, Strožoch už byli v šenku...
Strýc na ňu často zpomínali, jak si kdysi poručili šesnástku režnéj a Filoména, kerá neznala míry, doletěla k pultu z velikým kvikotem:
"Cóóó, ty ožralo - šesnástku? A osmička to nestačí?"
A tož strýc si dali osmičku a chuděra Filoména do svéj smrti nevěděla, proč sa tak tehdá řehtali.
Dyž sa ich někdo optál, čím to je, že sú při tem ožralém životě furt zdravý jak fík, říkali, že dochtorovi dali za celý život zlatku - ale propili dvacet měřic...
Jednú, dyž zaséj šrúbovali z hospody »namotaný jak špulka«, u Strakovéj luže ztratili balanc a čmáchli sebú jak dlúhý tak široký do vody. Moselo ím byt velice dobře, lebo tam spali až do rána - hlavu na břehu a vrňali jak malé diťa. Jak šli ludé na roráty, tož ich tam našli a hnedkaj zavolali dochtora. Strožoch ale neměli ani chútečku probrat sa k vědomí. Pán dochtor s něma casnovali, popléskávali po hubě, ale všecko marné. Najednú strýc zhluboka vydechli a hlasem jak ze záhrobí zastonali:
"Pit - dajte ně pit!"
Pán dochtor zavolali:
"Vodu, doneste vodu!"
Strožoch sa nazvihli, otevřeli jedno oko a zavrčali:
"Říkál sem, že chcu pit - né sa umývat!"
A zaséj sa'propadli do hlubokého spánku a snáď »trefili na suk«, lebo chrápali jak lékárníkůj buldog.
Pán dochtor nic nedali na strýcovu připomínku, tréskú z fajky ím vypáčili hubu a naléli do nich žufánek vody. Strožoch začali červeňat, potem modrat a dyž sa rozkašlali, tož z nich voda velikým oblúkem vyščákla ven. Zašklébili sa, rukávem si utřeli hubu a zavrčali:
"Pane dochtor, co sem vám udělál - ná, co su kráva, abych pil vodu?"
A jak kdyby ím kdosi umřél, hleděli do jedného fleku.
"Strožochu, jak je vám?" - optali sa pán dochtor.
Strýc sa oblízli a múdro pronesli:
"Ná, jak by ně bylo - odjakživa Jozef - po kmocháčkovi!"
"A víte, že byste sa mohl velice nachladit?"
"Ale co máte z teho - ně je to všecko fuk!" - a spali klidno dál.
Od téj doby sa v dědině říká »je mu to fuk, jak Strožochovi v luži«.
Jedného dňa čaronili po dědině tetka Kropáčka z Kopanic. Prodávali sliovicu. Že ju měli moc drahú, nepochodili, tož ím ostaly v demijóně dobré tři litry. Už sa zmrkávalo a že by sa za světla nedostali dom, chtěli v dědině přenocovat a potkaja strýca jakéhosi, ptali sa na nocleh. Strýc, najisto »nejaký dobrodinec«, sa tetky na všecko optali a dyž zistili o co ide, hnedkaj ochotno radili:
"Teti, běžte naproti zvonice ke starému Strožochovi, sú to vdovec a místo na přespaní majů!"
Tetka poděkovali a šli - ale škodolibé zaščúření strýcovo už nezahlédli.
Doňďa ke Strožochovi, byli velice ochotno přijatá a hnedkaj chtěli strýca »vyzkúšat«. Naléli halúzkovéj do štamprle a nabízali ím. Ale starý lišák cúfli, odvrátili sa a rychlo Kropáčeně od­mítali:
"Ale osobko, co ich vede - ani čut, no na mú dušu, ani vidět to nemožu, potforu smradlavú. Dajte ně pokoj, osobko, co pole- dačem!"
A aby temu dali věčí váhu, ešče zanotovali:
Nechcem páleného,
ani borovičky,
rači sa napijem,
studeně) vodičky...
Tetka vyléli trnkové kapky ze štamprle do demijóna, klidno vlézli na pec a za chvilku usnuli...
Ale strýc nespali. Jak učuli spokojené oddychování, přišúrali sa k demijónku, potichučky vytáhli špunt a čuchli si. Dvakrát za sebú vtáhli lúbeznú vúňu, až sa ím hlava zamotala, a nábožno obrátili oči ke stropu. Hnedkaj nato obrátili ke stropu - dno z demijóna... Sliovička sa v nich tratila, jak dyby neměli dno. Ešče pár pořádných hltů, převalili sa na pelech a oblizovali sa jak kočka v máčce. Ale usnút nebylo možné - už měli jaksa- patří »zatopené pod kotlem«.
Za chvilku zaséj slézli, pohladili demijónek jak družku, sliovice
ubývalo a ohňa ve strýcovéj hlavě přibývalo - červený byli jak kyjovská sukna.
Než sa rozbřesklo, Strožoch byli »zežraný jak Karkulka« a v demijóně - sucho! To už na lůžku stavjali suché vrby.
Dyž sa Kropáčka k ránu probudili, strýc seděli ze skříženýma nohama jak Budha, popléskávali sa po břuchu a těžkým jazykem huhňali:
"Osobko - škyt - že takú stojku neuděláte jak já - škyt? Tak sa ně zdá, osobko, že ste na téj sliovici nechali odělaný špunt, lebo su z teho smradu nějaký otrávený, či co - škyt - !"
Tetka sa na peci vyšpónovali jak mokrý štranek a z otevřitá hubú lapali po luftě. Sekali kolem sebe rukama, jak dyby zahá- ňali zlého ducha - mysleli, že sa ím zdá škaredý sen. Ale to si mysleli enom chvílu, lebo sliovica ve snu nesmrdí... A v izbě bylo smradu jak v palírni!
Kropáčka sjeli z pece, škrrrk k demijónu, zatřepali s ním - neostál tam ani hlt! Ruky ím vyletěly nad hlavu a div ich v tú chvílu netrefil šlak. Vybřeskovali cosi o prasati ožralém, zlo­dějském, vrzali dvúma zubama o sebe a létali po izbě jak netopýr. Sto sakrú dopadlo na strýcovu hlavu, potem prázný demijón a tetka z řevem vyletěli z chalupy.
Strožoch na posteli blekotali:
"Nále osobko - a za nocleh ně nezaplatíte... ?"
Zaplatili, ale u súdu. Strýc dostali týdeň vězení podmínečně a tetka sa odkazujú na pořad práva civilního.
Tož nevím, osobko, lešti ty peníze za sliovicu dostanete, lebo Strožoch sú furt »dutý jak kladinét«...