Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Srpen 2010

Velký objev po 23 letech!

15. srpna 2010 v 16:39 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Je to až neuvěřitelné! 23 let platil sériový pomocný pat 3. tahem paradoxně za rekordní! Je docela možné, že během těch dlouhých let nikoho ani nenapadlo se na údajně rekordní ideální modelový pat podívat.
Až dnes poprvé od roku 1987 jsem tak učinil a objevil v pozici ve které stál černý král na d8 řešení již ve 3 tazích!
Přidáním dámy do pozice by měla již být podmínka úlohy splněna.
SH=87
Tahá jen černý a provede sérii 87 tahů. Po ukončení této série zapatuje černého krále bílý jedním tahem a na šachovnici vznikne ideální modelový pat. Vše přebytečné bude během řešení odstraněno! Malou retrográdní analýzou lze zjistit poslední tah bílého!

Rekordní modelový pat!

11. srpna 2010 v 10:54 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Jedna tabulka s rekordy je již doplněna a druhá ještě zdaleka ne. Seznámen s přísnými podmínkami ohledně ideálního modelového patu publikuji zde nový rekord v sériovém pomocném patu, ve kterém patuje po sérii 55 tahů černého tah bílým králem. Bílý v této úloze netahá. Provede jen závěrečný tah králem a černý bude v patu.
SH=55
Úloha je zařazena do řešitelské soutěže. Úspěšní řešitelé budou zde uveřejněni!
Napovím jen, že na šachovnici zůstanou pouze oba králové a jeden pěšec.

Prvním úspěšným řešitelem se stal Juraj Lörinc, který SH=55 vyřešil z diagramu!

13.8.2010:
Neznám pozici která je uvedena v tabulce rekordů u SH=61 ve kterém patuje tah bílým pěšcem.
Nemám však co ztratit a také nechci, aby se mi Ferda Mravenec a Jožka Koloběžka smáli, že jsem na tabulku hleděl a tento problém zde nepublikoval. Proto jako hráč pokru "dorovnávám" a chci se podívat na karty!
SH=61
Po sérii 61 tahů černého patuje tah bílým pěšcem a vznikne ideální modelový pat.
Jaký modelový pat se skrývá v tabulce rekordů pod číslem 61?

15.8.2010:
Zde je taktéž rekordní SH=61, který jsem získal od Radovana Tomaševiče. Jedná se o minimálku (K+S minimal) zakončenou ideálním modelovým matem po tahu fxe8D.
SH=61

   

Přišel, viděl, zvítězil!!

10. srpna 2010 v 10:36 | SHX153 |  Sériové problémy
Snad několik dlouhých týdnů nebo i let mohl platit ser-=80 ve kterém patuje bílý pěšec za rekordní!
Můj blog ale navštívil slovenský skladatel Ján Golha a vše je již úplně jinak! Zní to neuvěřitelně, ale nikdo ze skladatelů po celém světě, včetně mě si nevšiml, že jezdec na poli g1 je zcela zbytečný!
Zoran Sibinovič mi prostě "vsugeroval", že tam být musí!

Zde je nový rekord v sériovém patu, ve kterém patuje po sérii 83 tahů bílého, tah pěšcem.
ser-=83
Blahopřeji k novému rekordu! Jak se říká důvěřuj, ale prověřuj! Ján Golha velkoryse uvedl mne i Zorana Sibinoviče za spoluautory. Děkuji že mohu být uveden jako spoluator u tohoto nového rekordu.
Ještě přidávám odkaz na tabulku rekordů.

Letím domů z továrny, abych vložil na blog nový ser-=85, který se mi vybavil dnes odpoledne bez pohledu na šachovnici. Nemám totiž v továrně připojení a proto jsem Jána Golhu požádal, aby vložil na blog zatím komentář s notací. A když večer pročítám došlou poštu, tak zde mám zprávu, že Ján Golha to už našel a dokonce o nějakou hodinu dříve. Doufám, že už bude na chvíli pokoj!
ser-=85

Série 121 tahů vedoucí k patu!

6. srpna 2010 v 8:16 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Rozhodl jsem se zveřejnit další rekord v sériovém patu o který v současné době mnozí usilují. Nebudu raději na nic čekat, protože jak jsem zjistil, ne všichni skladatelé jsou momentálně zaneprázdněni internetovým turnajem. Mezi zúčastněnými chybí například Radovan Tomaševič nebo Zoran Sibinovič a mnozí další, což je pro mě dostatečným varováním!
Mr.Been
ser-=121
Po sérii 121 tahů bílého (černý netahá) se nakonec ocitne černý v patu! Jedná se o nový rekord v sériovém patu kde poslední tah bílého provede král. Hodnota starého rekordu ze dne 4.8.2010 byla doposud 117 tahů.
ser-=80
7.8.2010:
Nový rekord v sériovém patu pěšcem má zatím hodnotu 80 tahů!

8.8.2010:
Zoran Sibinovič publikoval nový rekord v sériovém modelovém patu (ser-=77), ve kterém patuje tah bílým králem.
Podle mého názoru je však rekordní ser-=80, kde patuje tah 80. Kf3-e2!
ser-=80

Jako houby po dešti!

4. srpna 2010 v 17:00 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Ano je to tak! Novým rekordům se daří jako houbám po dešti! Na nic nečekám a rychle publikuji!
Je docela možné, že Ferda Mravenec už to našel taky!
Opětuji tak palbu z dnešního rána! Byla to ale zatracená dřina. Skládám úlohy již 14 let a mohu potvrdit, že rekordem si nemůže být nikdo nikdy jist. Samozřejmě ani já a jsem si toho plně vědom.
Nyní již k novým rekordům. V ser-=112 tahá jen bílý a posledním tahem patuje černého krále střelcem.
ser-#112
Zde je podobný případ, pouze patuje po sérii 117 tahů bílého tah bílým králem.
ser-#117
Staré rekordy je možné dohledat zde!

Kdo se bojí, sere v síni!

2. srpna 2010 v 22:04 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Jako malý zasoplený smrad jsem často slýchával tohle známé moravské pořekadlo.
Je docela možné, že přicházím s tímto problémem předčasně, ale rekordy jsou od toho aby se překonávaly! Nemohu se totiž zbavit pocitu, že minimálně 2 úloháři již mají konkrétní pozici na své oblíbené šachovnici! Publikuji tedy sériový mat s vědomím, že může být rychle vymazán.
Nové rekordy se musí uveřejnit rychle, protože hlavním faktorem je čas a forma publikování na Internetu je velmi běžná a žádoucí!
ser-#49
V sériovém matu 49 tahem provede bílý sérii 49 tahů a posledním tahem v sérii dává mat černému králi. Napovím jen, že ten poslední tah bílého učiní král. V tabulce rekordů totiž tento záznam doposud chybí (vlevo nahoře), tak jsem se rozhodl přijít se svou troškou do mlýna. 

3.8.2010:
Zde je další rekord! Vracím úder Kanadě! Je mi velkým potěšením, že mohu být zde uveden jako autor společně s velkým Radovanem Tomaševičem!
SH#105

Nový rekord v sériovém patu!

2. srpna 2010 v 10:54 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Zoran Sibinovič v těchto dnech opět přepisoval historii! Podařilo se mu vytvořit nový rekord v sériovém patu střelcem (ser=111) a vymazat můj záznam, který jsem zde jen tak na rychlo vložil. Dále přidal rekord v sériovém patu, ve kterém patuje tah bílým králem (ser=115). Podmínka sériové úlohy je prostá. Tahá jen bílý a tahá tak dlouho, dokud podmínku nesplní. Při pohledu na tabulku rekordů je patrné, že bílá místa se rychle začínají zabarvovat žlutě.   
Tabulka rekordů 2.8.2010
Rozhodl jsem se, že nebudu čekat až Zoran nebo někdo jiný doplní záznam věží v sériovém patu. Celých 118 tahů musí bílý odtahat, než zapatuje černého krále (věží)!
ser=118
Ještě mám jeden rekord, ale je velmi pravděbodobné, že autorem SH=112 je někdo jiný.
V tabulce je totiž zaznamenáno jen 94 tahů.
ser-h=112