Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Únor 2011

Modelový pat věží, dámou a další rekord !

27. února 2011 v 20:45 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Reaguji na modelové paty v sériovém pomocném patu věží a dámou, které uveřejnila Kanada.
V této úloze tahá jen černý a po sérii tahů následuje pat jedním tahem bílého. Pat musí být ideální modelový, to znamená, že na šachovnici nezůstane nic navíc. Zde jsou 2 nové rekordy.

A ještě přidávám další nový rekord!!
Dal jsem několika skladatelům 10 hodin časový náskok, ale nenašli to!

Tak a nyní již může do pozic bušit celý svět! Pozor není jednoduché najít prodloužení, protože je zde spousta patových pastí a pat musí být ideální modelový. Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni.

Prvním úspěšným řešitelem se stal FIDE mistr řešení pan Josef Stašiak. Blahopřeji!

Pane učiteli, už je čas!

26. února 2011 v 8:44 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
V těchto dnech jistě pánové z Ideal Mate Review sledují nečekaný nárust publikovaných úloh s modelovými obrazci a nevěřícně kroutí hlavou. Jen v Česku a Kanadě se jich objevilo požehnaně. Je to zapříčiněno honbou za rekordy, kdy se autoři snaží přepsat historické tabulky, nebo se do nich třeba jen na malou chvíli zapsat! Patřím mezi ty skladatele, kteří se o to také pokouší. Dostal jsem nápad, jak za pomoci jednoho schématu s proměnou na a8 vytvořit nový rekord v sériovém matu a patu. Ano úloha splňuje obě podmínky a je v tomto směru doufám rekordní.
Nebo zná snad někdo delší? Mat, který po sérii 61 tahů bílého vznikne je tak čistý, že čistější ani být nemůže! Hledím do pozice několik dlouhých hodin, protože mě znepokojuje jeden zbylý pěšec a nevím kam s ním.
Slyším však hlas, který mi říká: Pane učiteli, už je čas, musíme jít! Ano světová skladatelská špička nikdy nespí a rekordem si nemůže být nikdo nikdy jist! Rozhodl jsem se tedy nový rekord uveřejnit, protože o autoru posledního zde publikovaném rekordu rozhodovalo jen několik hodin a možná i minut!

Tahá jen bílý a po sérii 61 tahů vznikne na šachovnici ideální modelový mat! Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni. Jen pro zajímavost uvádím, že program Popeye řeší nový rekord v čase: solution finished. Time = 0.197 s
Využij této jedinečné příležitosti a zkus nový rekord vyřešit jako druhý v pořadí!

Prvním úspěšným řešitelem se stal FIDE mistr řešení pan Josef Stašiak, který řešení vtipně zakódoval. Je zde malá nesrovnalost, ale program Popeye říká, že to mám uznat! Blahopřeji!

Modelový pat věží!

21. února 2011 v 18:44 | SHX153 |  Sériové problémy
Kanada zveřejnila nové rekordy v ideálních modelových sériových problémech a tabulka se téměř zaplnila! Zjistil jsem to včera večer. Publikování  mého rekordního SH=61 (K+P minimal) zřejmě přimělo skladatele k činnosti.
ser-=55.
V rychlosti jsem to proběhl a kupodivu našel vylepšení!
V následujícím originálu již nestojí král v šachu a je o 2 tahy delší!
ser-=57
I mistr tesař se někdy utne. Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni! Test počítačem je O.K.!
Bílý provede sérii 57 tahů a po posledním tahu v sérii vznikne na šachovnici ideální modelový pat.
Černý v tomto druhu problému netahá.
ser-=60
Skvělá konečná úprava!!

Ještě zajímavá informace! Psal mi včera večer Ján Golha, že pozici (ser-=57 i ser-=60) odeslal do Kanady, ale jak jsem zjistil, jeho král stál také v šachu! Přidání pěšce na h7 je ale opravdu vtipné! Nemohl jsem přijít na to, jak tohoto prodloužení dosáhnout a šel raději spát.

Podle mého názoru by mělo být autorství zachováno a je spravedlivé. Spoluautorem by mohl být klidně i Cornel Pacurar a vůbec bych mu to neměl za zlé. On znal totiž již určitě obě pozice a klidně mohl uveřejnit nový originál se 4 autory. Ján Golha měl oproti mě velkou časovou výhodu! V továrně mi chybí sekretářka a mám spoustu práce, kterou za mě nikdo neudělá. Program Popeye mi navíc z počítače vymazali!!

Nevím ale, jestli ser-=60 vydrží. To se ukáže časem a možná padne velmi brzy!

Ideální modelový pat pěšcem!

12. února 2011 v 9:50 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Již celý týden je zde umístěna chytrá tabulka s rekordy v ideálním modelovém matu a patu s prázdnými okénky a nikdo nepše. Já vím, že vytvořit něco takového není zas tak jednoduché. Pravidla pro ideální modelový pat nebo mat jsou totiž velmi přísná. Na šachovnici nesmí zůstat nic navíc a vše musí spolupracovat na závěrečném obrazci.

Krátce jsem se zamyslel a použil pro nový rekord v sériové úloze ve které patuje tah bílým pěšcem velmi dobře známé schéma. Již před 23 lety král často pobíhal mezi třemi lehkými figurami za účelem rekordu, a vlastně pobíhá dodnes! Podmínka sériového patu je prostá, tahá jen bílý a po sérii 61 tahů bude černý pat. Na šachovnici vznikne ten nejčistější modelový pat pěšcem jaký znám!
ser-=61
Sériový pat vznikl poměrně lehce. Pohrál jsem si jen s pěšci. Možná bych měl právě teď začít na problému tvrdě makat, ale dám šanci i jiným! Pevně věřím, že v Ideal Mate Review neznají nic delšího. Jedná se zřejmě zároveň o rekordní sériový pat v minimálce (K+P minimal), kde patuje tah pěšcem.

Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni.

14.2.2011
Prvním úspěšným řešitelem se stal FIDE mistr řešení pan Josef Stašiak, který již vyřešil jiné případy! Pokud si chce někdo opravdu regulérně zařešit, doporučuji nečíst komentáře.
Vypadá to nadějně, rekord již přečkal pár desítek hodin, tak snad mě nikdo v příštích hodinách nedojebe.

Rekordní ideální modelové maty a paty

5. února 2011 v 10:57 | SHX153 |  Sériové problémy
Dal jsem si trochu práci a aktualizoval všechny mě dostupné informace a zanesl je do tabulky. V této chytré tabulce je možné najít rekordy v ideálním modelovém matu a patu. Neměl jsem ani potuchy jak takový ideální modelový mat nebo pat vypadá. Cornel Pacurar mě však poučil a já tak mohl přidat další nové záznamy. Vysvětlím v rychlosti všem, kteří to také neví. V ideální modelové úloze se musí všechny kameny podílet na závěrečné pozici. Samozřejmě i král. Na šachovnici nesmí být tedy ani jeden kámen, který by "nespolupracoval". Vše je nutné během řešení vyčistit a proto se tento druh šachového problému netvoří vůbec lehce!

Pokud snad někdo s údaji v chytré tabulce nebude souhlasit, stačí napsat. Ještě je hodně okének prázdných. Mnozí skladatelé se možná i bojí něco publikovat, protože se domnívají, že by mohli být rychle překonáni. Nové rekordy v ideálním modelovém matu nebo patu jsem schopen publikovat do 24 hodin! Pozor není to žádná sranda, ale dřina, dřina a zas jen dřina! Jen pro zajímavost uvádím, že jeden rekord měl vedlejší řešení už ve 3.tahu!

Ideální modelový mat a patKrálDámaVěžStřelecJezdecPěšec
ser-#06185658397
ser-=8012695958575
ser-h#04754909875
ser-h=555961678761,61