Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Květen 2011

Vyznamenané skladby v letech 2009 - 2010

19. května 2011 v 16:03 | SHX153 |  Sériové problémy


Rozhodl jsem se po vzoru Kanady ocenit skladby, které byly publikovány na Blogu zlínského problemisty v letech 2009 - 2010. Byla zde uveřejněna spousta vynikajících prací, jejichž úroveň a kvalita byla velmi vysoká! Bohužel neznám žádného rozhodčího, který by podle mého názoru tyto skvělé práce objektivně, nezaujatě a spravedlivě ohodnotil. Tato skutečnost mě přiměla, abych o pořadí vynikajících a jedinečných prací rozhodnul sám. Ohromen vysokou kvalitou zde uveřejněných originálů jsem přímo zajásal, že mohu udělit hned 17 prvních cen! Jeden lepší kus než druhý! No prostě radost pohledět! Vyznamenané skladby jsem pouze seřadil podle data zveřejnění.


1.cena 19.5.2009 ser-!=33 rekord se 6 kameny v sériovém autopatu
1.cena 19.5.2009 ser-!=45 rekord se 7 kameny v sériovém autopatu
1.cena 19.5.2009 ser-!=57 rekord s 8 kameny v sériovém autopatu
1.cena 4.6.2009 ser-x36 rekord s 10 kameny v sériovém braní
1.cena 2.7.2009 SH#49 rekordní sekvence 44 tahů bez braní a tahu pěšcem
1.cena 12.7.2009 ser-x32 rekord s 8 kameny v sériovém braní
1.cena 12.7.2009 ser-x34 rekord s 9 kameny v sériovém braní
1.cena 9.8.2009 ser-x38 rekord s 12 kameny v sériovém braní
1.cena 4.10.2009 SH#59 rekord v sériovém pomocném braní s 10 kameny
1.cena 18.7.2010 SH#111 ten nejdelší zpáteční návrat krále v sér. pomocném matu jaký znám
1.cena 28.7.2010 SH#118 rekordní mat střelcem v sériovém pomocném matu
1.cena 3.8.2010 SH#105 rekord v sériovém pomocném matu (mat po tahu králem)
1.cena 4.8.2010 ser.=112 rekord v sériovém patu po tahu střelcem
1.cena 10.8.2010 ser.=85 rekordní pat v sériové úloze po tahu pěšcem
1.cena 13.8.2010 SH=61 rekordní ideální modelový pat po tahu pěšcem
1.cena 15.8.2010 SH=87 rekordní ideální modelový pat po tahu jezdcem
1.cena 28.9.2010 SH=118 rekord v sériovém pomocném patu s 19 kameny

Děkuji všem autorům za zaslané originály.
Případné námitky proti zde vyznamenaným skladbám zasílejte na adresu SHX153@seznam.cz , nejpozději do 31.7.2011.

Chtěl bych ještě poprosit spoluautory vyznamenaných skladeb, aby oceněné úlohy označené červenou jedničkou nezasílali do Alba FIDE. Mohlo by se totiž stát, že za nějakých pár let bych mohl v Albu FIDE figurovat s nějakými 2-3 body. Doposud federace kompozičního šachu vůbec neví že existuji a chci aby tomu tak bylo i nadále! Všem spoluautorům tímto předem děkuji!

Světový rekord v odpalu!

7. května 2011 v 9:23 | SHX153 |  Zkouška dovednosti
Zdravím všechny příznivce baseballu! Podařil se mi nový světový rekord v odpalu a pevně si za ním stojím! Odpaly jsem totiž trénoval desítky hodin a dosáhl již skvělé techniky. Na obrázku je vytvořen nový světový rekord a má hodnotu 323,5!

Hru je možno hrát online a je časově nenáročná! Cílem hry je pokusit se vytvořit co nejdelší odpal. Ti nejlepší odpalovači na světě budou zaneseni do "Síně slávy" (Hall Of Fame)! Je nutné mi však poslat důkaz o zdárném odpalu, nejlépe vyfocením plochy na adresu SHX153@seznam.cz
Limit pro zapsání jsem stanovil na minimum 320!

Varování!!!
Pokud se budeš snažit dosáhnout stanoveného limitu, hra se může stát silně návyková!!!
Jsou známy případy, že někteří jedinci hrají tuto hru dodnes, ve snaze docílit mety 325!
Jestli jsi se vším seznámen, můžeš začít hrát online tuto hru.


Hall Of Fame
7.5.2011SHX153323,5
20.5.2011STAJO323,5
10.5.2011PEPA
323,3
---
---