Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Červenec 2011

Už mají mou stopu!

14. července 2011 v 16:41 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Celý svět ví, že se v těchto dnech snažím o vytvoření dalšího rekordu ukončeného závěrem, který v databázi WinChloe není. V současné době jsou mnozí skladatelé ze světové špičky zaneprázdněni internetovým turnajem, ale ne všichni se zúčastnili. Jména Radovan a Zoran pro mě představují vždy velké nebezpečí! Nechci proto dlouho vyčkávat a raději zde tuto úlohu s velmi neobvyklým závěrem světu představím. Podmínka sériového pomocného patu je prostá. Tahá jen černý a po sérii 41 tahů černého provede bílý jeden tah (i obouruč) a černý král se ocitne v patu! V pozici je připravena hra 1.h3-h4=, ale na tahu je černý a již svým prvním tahem tento záměr zhatí.
Úloha je zařazena do řešitelské soutěže. Test SH=41 programem Alybadix by údajně trval stovky hodin! Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni! Stačí uvést jen klíčové tahy!

Prvním úspěšným řešitelem se stal FIDE mistr řešení pan Josef Stašiak! Blahopřeji!

Závěr, který v databázi WinChloe není!

7. července 2011 v 23:30 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Nakonec jsem se přece jen rozhodl zde uveřejnit sériový pomocný pat zakončený velmi neobvyklým tahem 0-0-0 a navázat tak na předchozí rekordy. Je to velmi nesnadná a obtížná práce plná skrytých úskalí v podobě vedlejších řešení. Program Popeye mi zde pomohl jen částečně. Není proto vyloučeno, že tento nový rekord brzy padne.
Je to vlastně jen takové lepší schéma, které je navíc ověřené programem Alybadix. Test jenž trval 2 hodiny a 37 minut provedl pan Václav Kotěšovec.
Pokoří snad někdo jako první hranici 20-ti tahů? Raději se o to vůbec nikdo nepokoušejte! Dostatečným varováním pro každého může být zde přiložený screenshot.
Program Popeye na pozici nestačí a SH=20 by ověřoval zřejmě stovky hodin.

9.7.2011:
Skladatelé z celého světa mohli sledovat ve večerních hodinách tvorbu nového rekordu online! To byl zase jednou ukvapený nápad! V pivnici Masaro ve Zlínku vznikl snad nový rekord. Program Popeye na pozici opět nestačí.
Test provedl pan Václav Kotěšovec programem Alybadix! Děkuji za ověření!

10.7.2011:
Zde je další skvělé vylepšení!

Ing. Anton Bidleň a jeho geniální myšlenka!

1. července 2011 v 0:55 | SHX153 |  Sériové problémy
Slovenský skladatel pan Anton Bidleň je inženýrem chemie. Jeho prvotina byla uveřejněna v roce 1984. Doposud má publikovaných 115 úloh v různých rubrikách 8 států. Nespecializuje se jen na určitý směr, jako například já, ale jeho tvorba je různého žánru. Skládá dvojtažky, trojtažky, mnohotažky, pomocné maty, samomaty, exo úlohy, žertovné úlohy i retro úlohy. Zde je graf, který nejlépe zobrazuje pestrost jeho tvorby.
V roce 1983 se stává vítězem druhé celonárodní soutěže v řešení šachových problémů
(Bidleň, Víšek, Klemanič). Přestávka v tvorbě byla v letech na přelomu tisíciletí, když stavěl svépomocně rodinný dům, kde musel dát všechny své síly. Pak se vrací opět k šachovým činnostem i ke klasickému hraní. Příští rok se Ing. Anton Bidleň dožívá 60 let a plánuje vydat brožurku o své tvorbě i jiných aktivitách.

Ing. Anton Bidleň mi poslal svou úlohu, kterou uveřejnil v Československém šachu v roce 1985 ještě jako začínající autor.

Tato úloha zůstala po dlouhou řadu let utajena skladatelům nejen ve Zlínku, ale i po celém světě! A čím že je tak zajímavá? Všichni zřejmě tento sériový pomocný mat 23 tahem přehlíželi celé desítky let. A přitom by jej klidně mohla mít zařazena i Kanada ve své ještě ne zcela aktuální tabulce rekordů!
Je o tom přesvědčen nejen otec myšlenky, ale i já. V SH#23 je zpracován velmi originální nápad! Mat černému králi má být totiž proveden tahem 0-0-0, který se běžně vyskytuje v šachové partii. Taky mě to mohlo napadnout samotného, ale pořád "hledám" chyby u jiných a na tuto možnost jsem nějak pozapomněl. Předpokládám, že tak dlouhý sériový pomocný mat zakončený dlouhou rošádou Christian Poisson ve své velké, světově proslulé databázi WinChloe určitě nemá. Zde je podle mého názoru nový světový rekord, ve kterém následuje mat po závěrečném tahu 0-0-0!
Dostal jsem nápad, že bychom měli uveřejnit zároveň i úlohu, ve které matuje tah 0-0.
Zda se již světoznámý šachový skladatel Ing. Anton Bidleň neměl se svou myšlenkou obrátit raději na někoho jiného, ukáže teprve čas. Pevně věřím, že oba délkové rekordy budou náporu světové skladatelské špičky minimálně dalších 26 let zdárně odolávat!

Úlohy zařazuji do řešitelské soutěže. Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni! Stačí uvést jen klíčové tahy.