Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Září 2011

Nový zásah na F5!

24. září 2011 v 9:21 | SHX153 |  Sériové problémy

Dopustil jsem se chyby, která se občas přihodí i velkým mistrům. Skutečnosti ale tomu také dost napomohly...
Ihned po uveřejnění sériového ideálního matu věží (ser-#85) jsem uviděl, že právě v této pozici je ukryt další rekord ve kterém patuje tah jezdcem. Nevím jak to vidí jiní, ale já se prostě domníval, že každého jen trochu zasvěceného musí tato možnost také napadnout. Rozhodl jsem se proto nový rekord raději okamžitě uveřejnit. Ser-=78 mohl klidně platit za rekordní i několik desítek let, ale slovenský skladatel Ján Golha zareagoval v rekordním čase! Jeho finální úprava je fantastická a nejsem si úplně jist, zda bych ji také našel i za předpokladu, že nové rekordy by byly v problémovém šachu odměňovány. Ostatně každý kdo se již seznámil se starým rekordem, může posoudit sám. Starý rekord je zde.


Nový rekord je zařazen do řešitelské soutěže. Tahá jen bílý a po sérii 79 tahů řešitel najde ten nejčistější ideální modelový pat jaký znám! Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni.

F5 zásah, potopena!

18. září 2011 v 22:18 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy

A je tu další rekord! Tabulka rekordů začíná být pěkně děravá. Ser-=78 vznikl hned po uveřejnění ser-#85, když jsem našel právě v této pozici možnost jak zapatovat černého krále jezdcem. Neměl jsem dnes vůbec klidné spaní. Během noci mě mohl na druhé straně zeměkoule totiž kdokoliv dojebat! Abych mohl tedy klidně spát, rozhodl jsem se rekordní ser-=78 raději okamžitě zveřejnit. Jedná se o sériový ideální modelový pat, ve kterém poslední tah v sérii učiní jezdec. Tahá jen bílý a po jeho posledním 78.tahu řešitel objeví na šachovnici tak čistý modelový pat, že čistější ani být nemůže! Nový rekord je ještě velmi čerstvý, ale důvod proč jej tak brzy publikuji jsem již uvedl. Již vymazaný rekord je zde.


Pokud najdeš nějaké vylepšení, rychle pši! Já zatím budu připravovat další "torpédo"! Usmívající se
Úloha je zařazena do řešitelské soutěže! Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni. Stačí uvést jen klíčové tahy!

E3 zásah, potopena!

17. září 2011 v 10:51 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy

Ano, už je to tak! Záznam v tabulce rekordů byl po 22 letech konečně vymazán. Jedná se o sériový ideální modelový mat věží. Jak takový ideální modelový mat vypadá? V ideálním modelovém matu nesmí zůstat na šachovnici nic navíc a vše musí spolupracovat na matovém obrazci.

V sériové úloze tahá jen bílý a posledním tahem v sérii splní podmínku úlohy. V současné době se s tímto druhem šachového problému řešitel téměř nesetká, protože mnozí skladatelé se domnívají, že vše již bylo dávno uveřejněno. Jestli ještě někdo věnuje sériovým úlohám pozornost, tak jsou to již jen skuteční světoví rekordmani.


Sériový mat na obrázku platil za rekordní nejen jako rekord s 12 kameny, ale také současně ukrýval ideální modelový mat. Přiznám se, že jsem rekordní idealní modelový mat věží doposud neznal a narazil na něj vlastně náhodně. Že se jedná zrovna o rekord s 12 kameny bylo pro mě velmi příjemným zjištěním. Hned po seznámení s touto úlohou jsem si byl téměř jist, že tomuto rekordu odbíjí jeho poslední hodina. Je zajímavé, že ten samý názor měl i můj počítač! Ser-#82 čekal na úpravu neuvěřitelně dlouhých 22 let! Nedovedu si představit, že bych měl poté co jsem před týdnem vymazal z tabulky ser-=85 tento nový objev někam posílat ke zveřejnění. Byla by to ode mě šílenost. Rekordy se musí publikovat okamžitě!


Úloha je zařazena do řešitelské soutěže. Stačí uvést jen klíčové tahy. Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni!

Přepšete historii!

10. září 2011 v 19:50 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy

Zaměřil jsem se v těchto dnech na celosvětově uznávanou tabulku s rekordy ve snaze nějaký záznam opět vymazat. Nebylo to zase tak obtížné a podařilo se mi vytvořit nejdelší sériový pat ve kterém poslední tah bílého učiní pěšec! V sériovém patu ser-=87 tahá jen bílý a po posledním tahu je černý pat. Zhruba před rokem celý svět tvořil nové sériové rekordy a během krátké doby vznikla řada doposud nepřekonaných prací, uveřejněných právě v této tabulce.
O autorství nerozhodovaly dny, ale popravdě řečeno jen hodiny! Vše se publikovalo okamžitě na web a byl to opravdu mazec! Pamatuji se, že jsem měl tenkrát týden dovolenou a pěkně jsem si zablbnul!
Již neplatný rekord, na kterém se podílela hned trojice autorů je zde.


Úloha na obrázku je zařazena do řešitelské soutěže. Úspěšní řešitelé zde budou uveřejněni.
Stačí uvést jen klíčové tahy!

ZÁHADA JEDNOHO POMOCNÍKU

1. září 2011 v 4:15 | Stanislav Juříček |  Další autoři
Známý moravský skladatel pan Stanislav Juříček mi poslal velmi zajímavou úlohu ke zveřejnění na mém blogu. Jedná se o pomocný mat 2.tahem, který má údajně 2 řešení. V pomocném matu začíná černý a snaží se tahat tak, aby mu mohl dát bílý mat. Černý vlastně spolupracuje s bílým ze všech sil. Ukázal jsem pomocný mat 2.tahem programu Popeye a řešení opravdu během zlomku vteřiny našel. Druhé řešení však nikoliv! Nepomohla ani nápověda, že je potřeba použít k vyřešení retrográdní analýzu. Program Popeye trvá na tom, že tento pomocný mat má jen 1 řešení! Kdo má tedy pravdu, autor pomocníku nebo program Popeye?

Připomínám, že více než před 3 lety zde byla uveřejněna podobná úloha, kterou šlo vyřešit jen s pomocí retrográdní analýzy, tedy zpětné analýzy pozice. Tuto retroúlohu tehdy rozbil pan Josef Stašiak z Kvasic a získal tak s okamžitou platností titul FIDE mistr řešení! Nebude se podobná situace opět po letech opakovat?
(SHX153)


Objevit první řešení v pomocném matu na diagramu Vám, myslím, mnoho práce nedá. Motivem je blokáda pole e4 a dvojšach na 3. řadě: 1.Ke3 Vxa3 2.Dxe4 Sxd2#. Ale jedno řešení by bylo málo! Zpravidla se takový pomocník koncipuje tak, aby druhé, event. další řešení logicky i esteticky navazovalo na to úvodní. V daném případě, matuje-li střelec z pole d2, mělo by to být dvojšachem i z d6. Myšlenka je sice správná, jenže po chvíli zjistíte, že to tak jednoduché není a vše naráží na ústupovém poli e3. Po několika bezvýsledných pokusech nám přijde na mysl: "Je ta pozice vůbec legální?" Jednoduchý důkaz ukazuje, že ano. S figurami problém není a podobně je tomu i u pěšců. Bílý hrál jen gxh3, ostatní jsou původní. A u černého? Pěšci a3, b7, c4, d7 a g5 jsou původní, d4 přišel ze sloupce "e", jen Pg4 měl dvě možnosti - mohl přijít jak ze sloupce "f", tak i "h" (pravděpodobněji to bylo z "f", ale to není podstatné). Každopádně je ale pěšců jen sedm, osmý chybí. Kardinální problém ovšem zůstává: "Tak, kde to druhé řešení vlastně je?" K jeho určení nám pomůže jen retrográdní analýza se zásadní otázkou: "Pokud vznikla tato pozice, jaký byl poslední tah bílého?"

A tady, milí přátelé, svůj výklad pozice přeruším a další analýzu nechám na Vás. V ní totiž musíte provést dva kroky. Předně je potřeba rozklíčovat tu poslední otázku, nu a pokud se Vám to podaří, pak objevit ono druhé řešení. Přeji Vám příjemnou zábavu!
(Stanislav Juříček)