Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Květen 2012

Jak Ládík našel poklad!

5. května 2012 v 18:50 | SHX153 |  Věřte - nevěřte
Abych pořád neseděl doma jak pecka, šel jsem se projít do lesa a zamířil si to k Svaté vodě. Je to takové poutní místo vzdálené asi 2,5 km od Malenovic. Když jsem došel k pramenu, snědl jsem mé dva chleby, vytáhl "sodovčák" slivovice a spokojeně si užíval svatého klidu, který v těchto končinách skutečně panuje. Během mého delšího pobytu projel kolem jen jeden cyklista a k pramenu se přišli osvěžit dva mladí běžci.


Bylo velmi pěkné počasí a já na lavičkách podřimoval a občas byl nucen se přemístit do stínu. Jak jsem tam tak klimbal, prošel kolem mě nějaký mladík, kterému jsem vůbec nevěnoval pozornost. Po nějaké chvíli slyším praskání větví a vidím ho na stráni, jako by něco hledal. Vzpomněl jsem si na geocaching, o kterém jsem zde již psal. Věděl jsem o kešce, která je zde někde ukryta. Dokonce jsem se na pár míst zde i díval, ale nic nenašel. Nedalo mi to a nenápadně jsem vstal a pomalu se přemístil ke kapličce (viz obrázek). Mladík již opustil místo a odcházel mýtinou směrem nahoru. Ještě odhazoval z cesty nějaké větve, možná aby mě zmátl, ale já moc dobře věděl co tam hledal! Ano hledal poklad! Po chvíli jsem procházel již místa kde se pohyboval a poklad skutečně našel! Provedl jsem slavnostně zápis, vložil do krabičky žlutou propisku a vše opět perfektně ukryl a zamaskoval! Igelitka ve které byla keš schovaná je již roztrhaná, a proto ji časem určitě vyměním za podobnou, ale neporušenou. Ten hoch tu keš nenašel, protože poslední zápis v deníku byl 1.5.2012. Zřejmě neměl potřebný klid a má přítomnost mu neumožnila kešku najít. Více informací o pokladu u Svaté vody zde.