Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Duben 2013

My jsme ti Drsoni!!!

4. dubna 2013 v 16:08 | SHX153 |  Pohádky a film
Našel jsem na Internetu komentář k filmu Thor, který je minimálně tak zajímavý jako celý film.


Na začátku se THOR chová jako nějaký rozmachanec:-) Je dost arogantní.
Nerespektuje pravidla, protože se dají snadno porušovat.
Byl jsem blázen když jsem si myslel, že jsi připravený.
Otče!
Thore Odinsone - porušil jsi výslovné nařízení svého krále.
Svou arogancí a hloupostí jsi vydal tuto mírumilovnou říši a nevinné životy v ní
napospas válečnému pustošení.
Nejsi hoden této říše, nejsi hoden svého titulu. Nejsi hoden !!!!
Nejsi hoden svých bližních, které jsi zradil.
Odebírám ti tvou moc. Ve jménu mého otce a jeho otce - Já ODIN tě tímto zatracuji.
Co udělal jeho otec? Zbavil ho veškerých schopností, sebral mu dědovo brnění - a
poslal ho na Zem a řekl: "Kdokoliv se dotkne tohoto kladiva - pokud toho bude hoden - získá Thorovu moc."

Když se Thor dostane na Zem, nemá žádnou moc a musí fungovat jako 3D
smrtelník se všemi omezeními, která to nese.
Začne chápat, jak to může být frustrující.
Pro někoho z vyšší dimenze je velice snadné pohrdat 3D realitou.
Zbavte ho všech ochranných štítů, schopností a vědomostí a nechte ho inkarnovat.
Teprve pak se teprve ukáže - co v něm skutečně je.

Chtěl bych, abyste to všichni pochopili. VY jste ti DRSOŇOVÉ !!!
VY jste ty úžasné bytosti!!! VY jste se rozhodli pro inkarnaci!
Vy JSTE ti NEJSILNĚJŠÍ z vašich hvězdných systémů, pokud jste teď zde.
Ti NEJSILNĚJŠÍ !!!

Nejste slaboši, jste ti nejsilnější! Tečka.
Nikdo vám nechce otevřeně říci, jak mocní a silní ve skutečnosti jste.