Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Květen 2013

My jsme ti Drsoni 2!!!

4. května 2013 v 12:02 | Adronis |  Věřte - nevěřte
Dáme vám příklad světa mimo váš sluneční systém. Ve vašem jazyce neexistuje jméno, kterým bychom tuto planetu mohli pojmenovat. Co se společenství týče, jedná se o velice kontrolovanou populaci. Neprocházejí však takovým stupněm duality, jakým procházíte vy. Výzvy, kterým čelí jsou z vašeho pohledu nepříliš velké. Tvoří kmenové společenství a společně tak zvládají veškeré těžkosti. Na jejich řešení se podílejí společně - jako jedna mysl. Jsou plně vědomí. Ale postrádají některé emoce, za což může jejich genetika. Díky své genetice a chybějícím emocím zažívají ve své realitě různá omezení, se kterými se špatně vyrovnávají. Pomáháme jim tím, že jim vyprávíme příběhy o planetě Zemi. Říkáme jim, čím VY procházíte na Zemi, jako jednotlivci! Příběhy o Zemi jsou jedny z jejich nejoblíbenějších. Velice rádi se na vás dívají. Pozorují, jak se Země dává dohromady. Díky všemu, čím teď procházíte, učíte tuto civilizaci jak změnit pohled na věc - oni si dříve mysleli, že to není možné, kvůli své genetice. Učíte je, jak se vyvíjet dále. Všechna ta temnota, kterou procházíte na Zemi, může totiž vytvořit určité nastavení vně těchto bytostí a umožní jim aby se nadále vyvíjeli. Nechápou co znamená "světová válka" v té podobě, jakou jste ji zažili na Zemi. Zažívají pouze průměrně obtížné výzvy. Ale spousty se toho od vás naučili, protože jsme jim o vás hodně pověděli. Jsou z každého z vás doslova nadšeni. Jsou opravdu ohromeni, kolik z vás se prodírá skrze temnotu a vstupuje do světla. V úžasu zírají na všechny vaše drsné zkušenosti, které si sami ani nedokážou představit. Jak se některé bytosti jako VY dokáží prodrat skrze ty nejtemnější zákoutí temnoty a objevit se ve světle. Berou to jako zázrak. Přestože mají své problémy, není to nic v porovnání s tím, co zažíváte vy. Když vysvětlujeme konflikty, se kterými se potýkáte, jsou opravdu ohromeni. Dodává jim to sílu a odvahu. Inspiruje je to ke zlepšení své vlastní společnosti. Aby mohli překonat svá vlastní omezení, daná na základě genetiky.