Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Leden 2014

Jak dlouho si ještě necháme kálet na hlavu?

18. ledna 2014 v 13:43 | SHX153 |  Důležité
Lidé této planety řeší neustále nějaké problémy, které nikdo nechce a které by vlastně ani neměly existovat: finanční, ekonomické, politické, byrokratické, náboženské... Přitom máme přímo před nosem něco tak úžasného jako je příroda a jsme cítící, myslící bytosti s darem tvořivosti a fantazie. Skoro to tak vypadá, jako by nám ty nesmysly někdo podstrkával - rozhodně bychom se bez nich obešli a nejen to, právě bez nich bychom byli konečně svobodní a šťastní. - Lze poměrně snadno dokázat, že jsme věčná duchovní stvoření a zmíněnými problémy se musíme zabývat pouze proto, že se ztotožňujeme se svým hmotným zevnějškem: pokládáme za své "já" někoho, kdo jím ve skutečnosti není.
Naší přirozenou podstatou je prožitek, to že cítíme a vnímáme. Klíčové je si uvědomit, že pokud něco bytostně prožíváme - cítíme, není to naše MYSL (mozek), kdo něco cítí. Pocity zažívá naše duchovní podstata neboli DUŠE - a právě to jsme my. Postava v naší mysli či paměti (za kterou se mylně pokládáme) je odvozená od fyzického projevu, jenomže my nejsme tělo!

DŮKAZ, ŽE JSME DUCHOVNÍ BYTOSTI
(Poznámka: pojmy duše, duchovní, světelná bytost, boží jiskra, vědomá energie, živé či boží světlo, tvořivé, živé vědomí či zkrátka jen kosmické vědomí nebo vědomí je myšleno jedno a totéž.)
 1. "VĚDCI NAŠLI DŮKAZ O EXISTENCI DUŠE" ZDE
 2. "Jak člověk dokáže přežít bez mozku?" ZDE
 3. "Hluboce inspirující zážitek smrti" ZDE
 4. "Nebe je skutečné: Lékařova zkušenost s životem po smrti" ZDE
 5. "Americký neurochirurg: Posmrtný život existuje" ZDE
 6. "Už víte že smrt neexistuje?" ZDE
 7. "Život po smrti - skutečnost o které ještě někteří pochybují" ZDE
 8. "Scientific Evidence that God is real!" ZDE
 9. "VĚDECKY POTVRZENO - JSME BYTOSTI SVĚTLA!!" ZDE
 10. "Věda opatrně přiznává: lidé jsou bytosti tvořené světlem" ZDE
 11. "Co, anebo kdo je Bůh?" ZDE
 12. "Okamžik smrti ukázka z filmu" ZDE
 13. "Do nebe volající důkazy, že jsme v první řadě živé VĚDOMÍ neboli vědomá energie, což a jedině právě to vede ke skutečné svobodě" ZDE
 14. "Jsme vědomá, božská energie, jež je zároveň Zřídlem veškeré Existence" ZDE
 15. "Jsme živá energie" ZDE

JSME VĚDOMÁ, VĚČNÁ ENERGIE
 1. Vzhledem k tomu, že je nesmysl, aby něco vzniklo z ničeho, Podstata všeho, co je, jež je obsažená ve všem, je nestvořená a věčná.
 2. Aby tato Podstata mohla tvořit, musí si být vědomá sama sebe. Přesvědčivým důkazem je inteligentní design Stvoření: vesmíru, přírody, člověka a všeho.
 3. I sám člověk je obdařený darem tvořit. A je obdařený darem fantazie, která je nekonečná - jak by tedy mohl on sám být konečný? Jak by mohl být smrtelným tělem? Jak by mohlo samotné tělo něco cítit a něco vymýšlet?
 4. Zákon zachování energie říká, že energii nelze vytvořit ani zničit, pouze přeměnit; je věčná…
 5. Natož ten, kdo si je vědom této skutečnosti.

Tělo je pouze nástroj, pouhá hra kterou duše hraje. Tuto hru si můžeme užívat pouze tehdy, bude-li naše duše - čili my sami - svobodná. Nikoliv omezená a zavalená hromadou nesmyslů. Jedinou skutečnou hodnotou je hodnota Stvoření - to že JSME, to že máme dar tvořit a dar milovat jeden druhého. Zákony, které řídí svět (potažmo ten který stát), musí primárně zohledňovat naši bytostnou přirozenost. Pokud jejich vydavatele, respektive síly v pozadí, které jimi manipulují (politické strany, korporace, bankéři...), zajímá jenom materiální stránka věci a to jak nás omezovat a ovládat, potom tito zákonodárci nejsou z vyššího hlediska vůbec kompetentní něco řídit a nejen to, dokonce porušují Zákon (omezování osobní svobody, omezování svobody vyznání...) a Ústavu (viz Listina základních práv a svobod; ale například i podle Všebecné deklarace lidských práv, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod či Listiny základních práv Evropské unie máme zaručenu svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání)!


Život po smrti – skutečnost o které ještě někteří pochybují

13. ledna 2014 v 9:06 | SHX153 |  Věřte - nevěřte
Strach ze smrti je velice účinný nástroj jak s lidmi manipulovat a ovládat je. Když nebudete mít strach ze smrti, tak nebude možné vás tím ovládat. Lidé, kteří vás ovládají, už to od vašeho útlého dětství zapisují do vašich myslí.
Už od první návštěvy školy je lidem vtloukán tento nesmysl do hlavy. To samé dělá náboženství. Straší peklem a slibuje, že něco přijde až potom. Teď ale musíš trpět a platit a teprve potom se něco změní. Všechno je to jen manipulace.

Osobně se divím, že ještě dnes existují lidé, kteří nevědí, že jsme duchové žijící v lidském těle, které nám umožňuje žít v této dimenzi. Každý z nás přišel z nějakého místa ve vesmíru. A každý sem přišel proto, aby zde prožil zkušenost mnohdy trvající celou řadu tělesných životů v různých tělech.
Ztrátou fyzického těla nic nekončí. Je to, jako když si sundáte oblek. Také tím nepřijdete o život. Oblečete si jiný a život jde dál. Takže netruchlete pro lidi, které jste měli rádi. Je to podobné, jako když odjeli na delší cestu. Přijde doba, kdy se opět shledáte. Uvědomte si, že jste nesmrtelné bytosti. Pro mnoho lidí to bývá velkým překvapením, když umřou a stále nejsou mrtví a vše funguje dál. Jen je jim divné, že je najednou nikdo nevidí a podobně. Nejsou na tom co přijde po ztrátě těla připraveni. Ale lidé kteří to prožili, už se nikdy smrti nebojí. Vědí naprosto jistě, co bude následovat.
Je mnoho vynikajících odborníků, kteří vám to mohou potvrdit.
Doktor Jeffrey Long založil nadaci pro výzkum zážitků v blízkosti smrti. Bylo zmapováno obrovské množství případů a to že smrtí nic nekončí, je jednoznačně potvrzeno. Mnoho informací můžete najít na stránkách této nadace: http://www.nderf.org. Doktor Long napsal o těchto věcech knihu, kterou si můžete přečíst. Je pouze v angličtině a jmenuje se "Evidence of the Afterlife".
Doktor Raymond Moody je dalším vynikajícím odborníkem, který zasvětil svůj život zkoumání těchto pravd. I on psal o těchto věcech. Napsal knihy "Život po životě, Život před životem, Život po ztrátě a Světlo po životě a další věci. Jeho knihy jsou dostupné i v češtině. Můžete se podívat i na jeho stránky: http://www.lifeafterlife.com/ Informací je obrovské množství stejně jako důkazů. Prožilo to mnoho milionů lidí. Knih na toto téma je velké množství i v českém jazyce.
Sekta materialistů a skeptiků je stále hodně rozšířená. Stále káže své bludy, které jim natloukli do hlavy v průběhu jejich vzdělávání. Naprostá většina lidí, kteří existenci posmrtného života popírají, se dlouhodobě o tyto věci nezajímají. Jen omílají to, co je naučili. Není proto důvod jim věřit. Záměr je takový, abyste se báli smrti a proto vám to budou neustále vymlouvat, abyste se nezbavili strachu a mohli vás ovládat. Proto o svém duchovním těle nesmíte vědět.
Muži v tomto dokumentu zasvětili tomuto výzkumu celý život. Smrt neexistuje a je krásné to vědět. Je toho tolik před námi. Tak to opravdu je.Další zajímavosti:


V tomto videu váží lidskou duši (21 gramů).


Fenomén sté opice

2. ledna 2014 v 11:48 | SHX153 |  Věřte - nevěřte
Slyšel jsi už o tom příběhu? Na Internetu jsou desítky článků o těch opicích. Vzpomněl jsem si na podobnou historku z 80 let. Jezdíval jsem rychlíkem do Prahy a všichni otvírali lahváče o okna. Dnes už je tento způsob určitě tak zažitý, že pivo se ve vlaku ani jinak neotvírá.

Zde pšou o těch opicích.