Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Duben 2014

Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili

28. dubna 2014 v 10:11 | SHX153 |  Důležité
Zcela šokující výpověď unikla z ?přísně střežených? kuloárů vědeckého týmu, kterého součástí jsou i mj. 2 vědečtí pracovníci, držitelé Nobelovy ceny za výzkum Uhlíku, lépe řečeno tzv. Graphenu. Konkrétně jde o izotop Uhlíku 666, (základem je Uhlík 12), ze kterého jsme z velké míry složeni jak my sami, tj. celá lidská bytost, ale je i podstatnou částí všeho, tedy, "celé hmoty" ve vesmíru. Našel jsem i perfektně korespondující videa na youtube. Vše do sebe začíná krásně zapadat. Princip je v tom, že se přišlo na to, že to, co se nyní děje na Slunci a to, jak se nyní mění sluneční vyzařování, přímo uskutečňuje na subatomární úrovni kompletní přeměnu a mutaci naší lidské tkáně. Děje se to právě teď. Objevili se fascinující a další naprosto úžasné souvislosti s právě probíhajícími změnami reality Země a jejího přechodu z 3D hmotné dimenze do 5D vyšší světelné reality prostřednictvím kvantového skoku lidského i kolektivního vědomí.

V týmu pracovali i Andre Geim a Konstantin Novoselov - obaUniversity of Manchester - UK. Součástí týmu bylo i cca. 7 dalších vědců. Oba tito jmenovaní získali Nobelovu cenu za výzkum vlastností Uhlíku. Co je však skutečně šokující a pro mne vskutku velmi uklidňující, že se přišlo na to, že sluneční vyzařování nyní kompletně mění uhlíkové struktury, ze kterých jsme jako lidé konstruováni. TO JE FASCINUJÍCÍ !. Přesně se však neví, která složka světla ze Slunce za to může. Objevili se dohady na to téma, že ikdyž se člověk straní slunečnímu svitu, přesto probíhá ona kolosální, zásadní a krásná další (r)evoluční změna tkáně a tím i celé bytosti.

Dochází nyní k doslova rozpouštění těchto starých uhlíkových struktur a nahrazování jejich spojení strukturami Uhlíku "vyššího" řádu. Tento nový vyšší Uhlík vykazuje na jednu stranu velmi nestálé chování, protože se neustále přeměňuje na jiné stabilnější struktury a prakticky ho údajně nelze nijak extrahovat, ale co způsobuje je to, že se lidské tělo dokáže napojovat na multidimenzionální brány mezi dimenzemi a vyššími duchovními sférami za plné podpory viditelného světelného vyzařování. Byly uskutečněny i jisté pokusy s velmi úžasnými výsledky.

Tento fakt rovněž vysvětluje vyzařování i tzv. "svatozáří" nad hlavami tzv. "svatých lidí" v minulosti, které bylo rovněž zdokumentováno. Jisté prameny rovněž uvádí, že přeměnu nižších forem Uhlíku na vyšší formy rovněž způsobuje a urychluje i účinek rostoucí úrovně lidského vědomí. Přišlo se na to, že čím je úroveň lidského vědomí vyšší, tím je přeměna nižších forem Uhlíku na vyšší formy rychlejší a markantnější. Přirozeným doprovodným jevem je přítomnost světla jako tzv. zůstatkového a průvodního jevu a energie .Toto světlo, v první fázi neviditelné, se uvolňuje nyní již z nás všech, a mohutní.

Toto mi opět krásně zapadá do konceptu Světelného těla, obor, který nyní studuji. Dávní mudrcové dále hovoří o tom, že uhlíková forma, tedy ta vyšší "světelná" není však posledním vývojovým stádiem. Objeví se částice "hmoty" - v té chvíli již dále zmutované uhlíkové tkáně, která bude jevit 100% světelné příznaky bez účasti hmoty jako takové. Doslova "zhmotnělé světlo" na bázi křemíkových vzácných sloučenin. Je to přátelé kompletní změna fyzického těla za plného vědomí do podoby krystalického těla tzv. "Světelného těla" celé lidské bytosti.

Pokud jsem měl možnost číst výpovědi levitujících lidí z minulosti a nebo těch lidí, kteří je viděli a měli příznaky tzv. "svatozáře", shodují se ve spisech v jednom. Je to neskutečně příjemný stav vědomí. Oni prohlašují, že kdyby lidé věděli, jak je to nesmírně jednoduchý proces, určitě by bylo mnoho takových např. levitujících lidí, ale i lidí s podstatně jinými fenomenálními schopnostmi, které se startují okamžitě, jakmile dojde k prolnutí a napojení vědomí lokálního na vědomí kolektivní.

Je to stav vědomí, který umožňuje za plného vědomí procítit naplno napojení na vědomí kolektivní. Lidská bytost se tímto vlastně stává bytostí božskou - světelnou a probuzenou. Pochopitelně s tím jdou ruku v ruce jisté fenomenální a další schopnosti, které jsem již nastínil, a které jsou rovněž písmem a i svitky zdokumentovány (chůze po vodě, levitace, teleportace, jasnosluch, jasnovid atd..). Cítím a vnímám tady neskutečně dokonalou souvislost těchto věcí.

Jsem rád, že jsem na tento druh informací narazil nezávisle na mém bádání a především osobním prožívání. Je to něco neskutečného. Veškeré tyto věci nyní rozebírám podrobněji na mém webu: 3d5d.cz. Líčím tam především moje vlastní zkušenosti s tímto procesem. Cítím, že globálně se změny na populaci, mohou udít doslova každým dnem. Opakuji, že jde o zprávy velmi pozitivní a z hmoty člověka v podstatě "osvobozující". Ovšem musím tady upozornit na jednu závažnou věc. V žádném případě se tady nejedná o nějaký "ÚNIK PRYČ". To v žádném případě. Dostáváme nyní všichni možnost totální změny sebe sama. Máme obrovskou příležitost projít jedním z nejnádhernějších a dalších (r)evolučních kroků Univerza. Je potřeba především sladit všechny složky sebe samého. Ve finále však volba, jak to prožijeme, bude opět na nás samých.

Lidská bytost je velmi komplikované "zařízení". Všichni jsme doposud žili v dokonalém dogma hmoty, jako jediného našeho domova. Žili jsem doposud v jednom velkém bludu. Naši nevědomost dokázali zneužívat mnohé spolky, sdružení, církevní organizace a ideologické systémy. Jenže nastal čas uvědomění, probuzení a cesty za světlem v nás. Světlo se u mnohých z nás může projevit masívním způsobem doslova každým dnem a to již od prosince roku 2012.

Je nesmírně důležité se alespoň na chvíli zastavit a uvědomit si sebe sama. Vědět a trochu se alespoň zajímat o to, že v nás jsou v podstatě 2 samostatné bytosti. 1.) "JÁ" lokálního vědomí - EGA - fyz. těla a za 2.) "JÁ" DUCHA. Vše se krásně mísí do jednoho "JÁ"...

TZV. SKUTEČNÉHO A ABSOLUTNÍHO A JEDINÉHO "JÁ" - právě teď a právě tady :-)

Oběma těmto JÁ musíme však dodávat vydatnou "potravu". Touto potravou je především dialog a komunikace s cílem je obě zesouladit. Ano, přesně tak, klidný vnitřní dialog, kdy není dobré odstavovat EGO - nezapojovat ho a naopak vyzdvihovat "JÁ" DUCHA. Je potřeba vytvořit vnitřní dialog komunikace a obeznámit obě "JÁ" se změnami, které se blíží a které jsou doslova za dveřmi.

Tělo poté jako celek bude připraveno na fázi finálního VZESTUPU. Toto je možné provádět několika způsoby. Nejčastěji zklidněním a meditací. Rovněž vydatnou relaxací a zapojení se do hledání informací o tomto všem, kdekoliv se jen dá. Vůbec se ničeho nebojte, vše bude v lásce a pochopení sebe sama a tak, jak má být. Tento proces, kterým lidstvo zakrátko projde, nás uvede natrvalo k poznání sebe sama a trvale nás zařadí mezi světelné obyvatele Univerza. Země a lidská společnost trvale vzestoupí.

Přeji každému šťastnou cestu a nádherné poznání sebe sama..

S láskou

Milan


Úzce související články a videa:

* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Uhlík 6-6-6 končí Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.

Výpovědi supervojáků o tajném pozadí Země, Měsíce, Marsu

26. dubna 2014 v 9:34 | SHX153 |  Důležité
Podobné přitahuje podobné, čehož je důkazem, že se nám tu díky čtenářům scházejí zajímavé informace - nejen o tajném pozadí globální pozemské vlády, ale i o jejích vesmírných programech na Marsu a Měsíci.
(Nenechte si ujít, je to opravdu síla. Navíc to zcela rezonuje s informacemi a závěry, které na toto téma činí Daniel, viz článek Nové světové náboženství: Zotročení lidského ducha.)
Velký dík čtenáři Petrovi za zaslání odkazu na nově přeložený seriál známého projektu Camelot. (Zapněte si slovenské titulky.)

Výpovědi supervojáků odhalují skrývané pozadí na Zemi, Marsu, Měsíci
(Původní video anglicky: Supersoldiers Uncensored http://www.youtube.com/watch?v=yLzRgKNkBEE)

Informace k původnímu videu:
Zveřejněno 29. 05. 2013
Tento rozhovor možná nebude pro všechny. Obsahuje několik dosti šokujících upřímných sdělení supervojáků, kteří volně přiznávají, že jsou ve službách Čtvrté říše a že pracují jako vrahové.


Není pochyb, že toto sdělení je jakýmsi sdělením jedné frakce kabaly, které je určeno frakci Rotschildů a zbytku světa. Myslím, že mohu bezpečně říci, že se na světě dosud nikdy neodehrálo a nebylo zveřejněno podobné necenzurované interview.


To naznačuje změnu v taktice kabaly. Dalo by se říci, že sundavají rukavičky …


Nenechte si ujít.


Kerry Lynn Cassidy


1.část s titulky:
http://www.youtube.com/watch?v=eyY7c8V15VU

2.část
http://www.youtube.com/watch?v=BGHvKceHAVM

3.část
http://www.youtube.com/watch?v=0V1gJMgKzEE

4.část
http://www.youtube.com/watch?v=KpxXgfuspm0

5.část
http://www.youtube.com/watch?v=U64rbsvUa9E

6.část
ještě se překládá

Videa z youtube kanálu NOVADOMENAVEDOMIA

http://www.youtube.com/user/novadomenavedomia/videos?flow=grid&view=0

P. S. Orgonet:
Vždycky si myslím, že už mě nic nepřekvapí, ale chlapci mě teda překvapili ... Jsou to Illumináti a cvičení vrahové, ale jsou si vědomi, že plní smlouvu své duše, že s tím tak souhlasili ... to mě teda šokovalo víc, než že jsou vrahové ...
A to, co říkají o Marsu (5. díl) - vše, o čem tady spekulujeme, je pro ně realitou. (To přepíšu jako článek, vím, že každý to nedokouká ...)

Zdroj: OrgoNet

Optická iluze způsobí stav jako po užití drog. Není vhodná pro epileptiky a lidi citlivé na světlo

12. dubna 2014 v 16:56 | SHX153 |  Zkouška dovednosti
Při upřeném pozorování středu videosnímku po dobu 30 sekund se vám začne "vlnit" pohled. Optická iluze totiž působí na mozkové buňky detekující pohyb a způsobí jejich chvilkové utlumení. Optické iluze takto fascinují lidstvo po celá staletí.


Po dodržení doby 30 sekund se prostor či objekt, na který spočine lidský zrak, vlní a pohybuje, jako po požití halucinogenních drog, například LSD.
Epileptikům lékaři nedoporučují, aby se dívali na obrázky nebo videa navozující optické iluze.
Laicky řečeno je optická iluze či klam nesprávným vnímáním reality. Lidské oko vnímá daný obraz, kdežto mozek ho interpretuje jinak, než je reálně zobrazen. Většina optických iluzí je založená na nesprávném zobrazení nebo chybném vnímání prostoru.

Zdroj: novinky.cz

6. ročník akce Semínka seniorům zahájen

1. dubna 2014 v 0:05 | SHX153 |  Důležité

cannabis
V pořadí šestý ročník akce Semínka seniorům byl tradičně zahájen na mezinárodním veletrhu Cananfest 2013, který se konal ve dnech 8. až 10. listopadu na pražském Výstavišti v Holešovicích.
V rámci kampaně nabízíme kromě semínek všem zájemcům o konopnou léčbu i návody na pěstování, popřípadě recepty na výrobu domácích léčebných preparátů a odkazy na další zdroje důležitých informací.
V rámci kampaně Semínka seniorům poskytneme zdarma a proti čestnému prohlášení semínka léčebného konopí všem žadatelům/pacientům starším osmnácti let.Kampaní reagujeme na neustálé dotazy a požadavky nemocných, kteří hledají cesty jak získat léčivé konopí a informace o jeho dalším využití jako léku. Protože v ČR zatím neexistuje cesta jak si léčivé konopí legálně obstarat, nenabízí se většině nemocným lidem jiné rozumné řešení, než si pod hrozbou možného postihu konopí vypěstovat svépomocí. Sdružení proti čestnému prohlášení a ofrankované obálce poskytne konopná semínka všem plnoletým občanům a především senioroům, kteří se rozhodnou se konopím léčit.

"Všichni dospělí lidé mají právo svobodně pěstovat a držet jakékoliv rostliny pro osobní potřebu, obzvlášť pokud to může zlepšit jejich zdravotní stav"

Prosíme všechny žadatele:
 • Své žádosti o semínka zasílejte pouze nedoporučenou poštou na korespondenční adresu sdružení: Legalizace.cz, Velehradská 1320/24, Praha 3, 130 00.
 • Není možný osobní odběr semínek z důvodu naší nerovnoměrné pracovní doby.
 • Vyřízení žádosti trvá cca 14 dní. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 • Semínka zasíláme i na Slovensko a slovenské žadatele prosíme, aby místo známky zaslali v obálce € 1,50, které bude sloužit na nákup známky zpět na Slovensko.

Dále informujeme:

 • Prosíme všechny žadatele, aby s bublinkovou obálkou formátu alespoň A5 s nadepsanou zpáteční adresou zasílali i známku. Podmínkou zaslání semínek je tedy ofrankovaná obálka. V jiném případě není v možnostech sdružení žadateli vyhovět.
 • Semínka, která rozdáváme, jsou směsí různých darovaných netechnických odrůd pocházejících z České republiky, Švýcarska a Nizozemí. Semínka jsou tzv. regulérní, ze semínek vyrostou jak samčí tak samičí rostliny. Informace o řádném pěstování naleznete na tomto odkazu.
 • Při řádném pěstování vám z obdržených semínek vyroste léčivé konopí s vyšším obsahem THC než je 0,3%. Neoprávněné pěstování takového konopí je dle současné drogové legislativy nelegální a postižitelné. V případě jakýchkoliv problémů s policií se na nás ihned obraťte. Více informací o současné legislativě naleznete zde.
Leták se základními informacemi o pěstování a odkazy na zdroje informací ke stažení zde. Vzor čestného prohlášení ke stažení zde.

Kontakt:

 • Robert Veverka, předseda, tiskový mluvčí Legalizace.cz , mail: robert@legalizace.cz, tel.: +420 773 691 561

O akci Semínka seniorům napsali:

 1. Magazín Legalizace - Semínka seniorům 2013
 2. Legalizace.cz - Tisková zpráva 24. 11. 2011: Rozdáváme nemocným lidem semínka léčebné marihuany
 3. TV Metropol - Semínka seniorům - Marihuana pro léčebné účely
 4. Legalizace.cz - Tisková zpráva 26.1.2011: Chcete si vypěstovat vlastní léčebné konopí?
 5. ČT1 - Sdružení rozesílá zdarma semínka konopí pro léčebné účely (video reportáž)
 6. České noviny.cz - Sdružení nabízí semínka konopí
 7. Reflex.cz - Semínka pro seniory: Marihuana legálně, tak to má být
 8. Týden.cz - Chcete se léčit marihuanou? Sdružení vám zašle semínka
 9. Metro - Tráva pro důchodce. Zvláštní akce (str. 5)
 10. MF Dnes - Léčí se konopím. Nejsou narkomani, ale důchodci
 11. StudentPoint.cz - Legalizace.cz. Sdružení s jasnými cíli.
 12. StudentPoint.cz - Zásilka dorazila! 39 semínek, návod a leták
 13. Deník Referendum - Konopná semínka mohou senioři získat poštou a zdarma
 14. Right News - Semínka seniorům
 15. Policie ČR - Sdružení nabízí semínka konopí
 16. Prague Daily Monitor - Czech association offers hemp seeds for therapeutic purposes
 17. Encod.org - Legalizace.cz offers cannabis seeds for free
 18. Blisty.cz - Semínka, senioři a legalizace