Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Listopad 2014

Jméno, ovlivňuje život?

20. listopadu 2014 v 18:04 | Iv |  Důležité
Našel jsem velmi zajímavý článek! Podobných výkladů jsem četl několik, ale tento je opravdu vystihující.
Na všechny mé nejbližší padne jak ulitý!
Doporučuji přečíst a až po zralé úvaze vybrat svému dítěti jméno. Usmívající se
Škoda, že jsem byl nucen článek zkrátit (max. 40 000 znaků), ale zdroj je uveden dole.


Dnes vás trochu seznámím s dalším zajímavým životním projevem a to jsou přidělována jména potomkům rodiči a jak na ně působí v životě. Někomu se to bude zdát nesmylné a v tomto případě ať si to nečte, pro ty, co jsou zvědaví a mají zájem o věci života, vřele doporučuji a možná vás i zamrazí v některých případech, jak to odpovídá zde níže uvedeným charakteristikám.
Každé písmeno je totiž vždy zářič a jméno se většinou skládá z několika těchto jednotlivých zářičů a spolu dohromady vytváří výslednou celkovou energii, která působí na jeho nositele. Jméno vytváří svůj vlastní fraktál, který je pak součástí fraktálu celého Univerza. To jen na okraj, pro pochopení problematiky těm, které to zajímá.
Výklad podle křestního jména

ADAM
- individualista, osobnost, první muž. Potíže zvládat S emoce a ego. V životě dosáhne
všech svých cílů, pokud . naučí naslouchat druhým. Jméno vhodné pro Ryby a Vah, U
Lva, Kozoroha a Berana by způsobovalo problémy. Vládli Slunce.
ADÉLA
- živelná a proměnlivá energie plná citu, někdy i záští. Dobrodružka, učenlivá,
inteligentní, zároveň velmi živočišná. Její náklonnost se rovná smršti EI Nino. Doporučuji
věnovat se právům nebo herectví. Vibrace nabádá ke zklidněni a mírnosti. Štěstí přináší
Jupiter. Slunce a Merkur jsou vládnoucí planety.
ADOLF
- jméno podléhající emocím, individualista lpící na rodině, přátelích. K úspěchům vždy
potřebuje druhé. Při velkém povzbuzování je schopen občas až enormních úspěchů.
Vhodné ke znamení Raka a Ryb. Nebezpečné ve všech rohatých znameních. Někdy
popudlivý a diktátorský. Vládne obrácený Měsíc a Slunce.
ADRIANA
-bojovnice, za kterou stojí marsovské odhodlání poprat se s životem. Touha vítězit je jí
vlastní. Adriana je plná invencí i nápadů. Dle data narození může být i velká sportovkyně.
Jen od ní neočekávejte velké ohledy, pokud jde o její cíl. Vhodná jsou všechna znamení.
Slunce a Mars jsou její planety.
AGÁTA
- k cílům se dostává přes překážky, je tvůrčí, přátelská a ohleduplná. Ale život jí občas
hází klacky pod nohy. Za přátele si vybírá osobnosti, ty silnější. Vhodné ve znamení
Berana, Býka, Kozoroha, Štíra. V těchto znameních má sílu přetavit 12 na 3. Vládne jí
Slunce a Měsíc.
ALBERT
- jméno skrývá netušenou vnitřní sílu, ale jako osobnost dozrává později. Doporučuji dát
ve znamení Vah, Ryb, Vodnáře, Raka, Blíženců. Všechna rohatá znamení jsou pro toto
jméno až předimenzovaná. Vládne Merkur a Slunce.
ALBÍNA
- povídavá dívka, žena i stařenka, vesměs oblíbená. Tvůrčí a Inteligentní. Jméno vhodné
pro všechna znamení. Měsíc a Slunce podporuje přátelská i citová vyjádření. Ohleduplnost,
spravedlnost a jemnost jsou přednostmi.
ALENA
- živočišná, materialistická, plná pokušení a zvědavosti. Zároveň toužící po rodině a
samostatnosti. Bytosti, které jsou okolo ní, si přivlastňuje, přikazuje neopouštět ji.
Pokud se tak stane, toto jméno se dost trápí. Vhodné pro všechna znamení kromě Lva a
Kozoroha. Vládne Slunce, Jupiter a Venuše.
ALEŠ
- individualista, většinou introvert potýkající se se svými emocemi. Doporučuji
sportování a pohyb, tím se tomuto jménu snižuje vnitřní tlak i nespokojenost. Vhodné
pro znamení Ryb, Raka. Toto jméno může mít problémy, pokud má nedostatek pohybu.
Vládne Slunce a Pluto.
ALEXANDR
- vibrace inteligence a moudrosti. Inklinuje k duchovnu. protože skrývá karmickou zátěž.
Nebude mít úplně snadný život, pokud se naučí jen materialistickému pojetí. Vhodné pro
Lva, Kozoroha, Váhy, Vodnáře a Berana i Ryby. Vládne Mars, Merkur a občas si zaskotačí
a nadělá paseku v živote Saturn.
ALEXANDRA
- vibrace čísla 8 je čistě materialistická. Dívka s tímto jménem bude praktická, pokud
nebude zrozena v Beranu či Blížencích, bude i spořivá. Jakým životem začne, takovým se
bude ubírat celý život. Pro toto jméno je velmi důležité dět-ství. Vládne Mars a Uran spolu
se Sluncem.
ALEXEJ
- přátelské komunikativní a tvůrčí jméno. Velmi záleží na příjmení, které určuje jeho celý
život i osobnost. Jméno je bez karmické zátěže a může dosáhnout mnohých vysokých
cílů. Citový, bojovný, ale spravedlivý. Vládne Měsíc a Mars.
ALICE
- komunikativní, jemná, citlivá. Je možný tvůrčí přístup k životu, ale většinou inklinuje k
rodinnému krbu. Děti jsou její radost a pýcha, ale vdává se později. Jméno vhodné pro
všechna znamení kromě Kozoroha. V tom se nebude cítit dobře. Vládne Měsíc a Mars.
ALOIS
- jméno podléhající emocím a vznětům. Ztížený život urči-tou přecitlivělostí na své ego.
Tato vibrace jména potřebuje vlídné domácí zázemí a pochopení. Pokud ho nemá, může
se uchýlit k alkoholu či jiným závislostem. Vhodné pro Střelce. Citové brzdy, introvert.
Vládne Měsíc.
ALŽBĚTA
- veliká vnitřní síla, která je závislá na vibraci příjmení. Může být jako dvousečná zbraň.
Dobro či Zlo. Ale nikdy prů-měr. Většinou dokáže čelit i tvrdším životním podmínkám.
Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur a Slunce.
AMÁLIE
- rozmarná, něžná a většinou sympatická tvářička, která bourá zdi nepřízní a mění je
v přátelská a magická místa. Dobrodružka s talentem. Oblíbená v kolektivech, vždy
obklopena přáteli. Vhodné pro všechna znamení. Provází ji Slunce a Jupiter.
ANASTÁZIE
- jméno skrývající rodinné zázemí, klid, harmonii. Dívka Anastázie utvoří hravě hnízdečko
lásky, bude se zajím o vaření, domácnost a děti. Praktická a láskyplná. Jméno doporučuji
ve všech znameních. Vládne silně Venuše.
ANDĚLA
- vše, jen ne andělská vibrace. Pod číslo říká vítězím, jsem první a budu bojovat.
Egocentrická, naprosto netoužící s brzy vdávat. Inteligentní, individualistická a originální.
Kromě Kozoroha, Býka a Vodnáře je toto jméno vhodné pro všechna ostatní znamení. Ve
Lvu je příliš egoistické. Citové problémy. Vládne Slunce.
ANDREA
- většinou hezká tvář, ale určité blokace v životě. Karmická zátěž. Vše si v životě musí
zasloužit, nic nedostane zadarmo. Velmi počítat s vibrací příjmení a s osobností jí danou.
Vzít v úvahu i datum narození. Pozor. Vládne Slunce a Saturn. Je vhodné se poradit s
numerologem.
ANDREJ
- totéž jako Andrea. Pokud je to rodové jméno, zvážit, zda potomek podstupovat stejné
nesnadné cesty. Vládne Slunce a Saturn.
ANETA
- živočišná, divoká, inteligentní dobrodružka, dosahující většinou velkého vzdělání či
jiných úspěchů. Dobré jméno pro všechna znamení kromě Lva a Kozoroha. Pozor na
přemrštěnost. Vládne Slunce, Merkur a Jupiter.
ANEŽKA
- opět veliká vnitřní síla. Vibrace čísla 22 dokáže člověka držet v každé situaci. Jméno
Anežka je připraveno na všechny překážky i úspěchy, je samozřejmě závislé na příjmení
a osobnosti nositele. Vhodné pro všechna zvířetníková znamení. Vládne Slunce a Měsíc.
ANNA
- vibrace 12 je ryze ženská. Obětavá a milující, ale často žijící životem druhých. Je to
osud starostí a práce. Neustálý koloběh povinností. Anna je matka a žena. Moc toto
jméno nedoporučuji, je v něm vnitřní tušení nelehkého údělu. Slunce, Měsíc a s nimi
působí silně Mars.
ANTONIE
- vibrace lásky a domova. Toto jméno symbolizuje lásku ženy k rodinnému krbu, dětem
a manželovi. Třicet trojka je podporována Venuší, takže většinou každá Antonie skončí v
přístavu manželském. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Venuše je zde královnou.
ANTONÍN
- poctivé české jméno, starostivý otec rodiny. Klidně je dítěti dejte, pokud si přejete, aby
mělo normální a obyčejný život bez velkých výkyvů. Spočítejte dohromady s příjmením
a snadno vytušíte jeho životní cestu. Vhodné pro všechna znamení. Venuše a Slunce
vládne Antonínovi celý čas.
APOLENA
- bojovnice , vůdčí typ. Nenechá si mluvit do života. Nervní, inteligentní individualistka.
Materialistická a praktická. Velice toužící dokázat životu, zač je toho loket. Vhodné jméno
pro znamení Lva, Ryb, Raka. Silně vládne Slunce.
ARNOŠT
- vibrace pracovitosti, lásky a obětavosti. Nutnost staral se o druhé, i když nechce. Z této
vibrace není úniku. Není špatná, ale pokud je s příjmením neharmonická, nedoporučuji
dávat dětem. Vládne obrácená Venuše, zády k Arnoštovi.
ARTUR
- pro táto jméno platí totéž, co pro Arnošta. Obrácená Venuše. Práce pro druhé, citovost.
Naději přináší dobré da-tum narození.
AUGUSTÝN
- jméno se silnou karmickou zátěží, 2 x 7 + 29tvoří karmický trojúhelník. Z tohoto údělu
už nepomůže ani dobré znamení či datum narození. Pokud jste dítěti toto jméno dali,
doporučuji změnu. Vládne dvojitý Saturn a obrácené Slunce.
BARBORA
- láskyplná práce pro druhé, vnitřní napětí, touha po indi-vidualitě, ale opětovné
sklouzávání do povinností. I když se dítěti říká Báro, což je vibrace čísla 13, a touhu po
vrcholu a změnách tato zdrobnělina umocňuje, přesto se řítí do ko-loběhu povinností a
práce. Vhodná znamení: Ryba, Rak. V jiném znamení Barbora více trpí. Obrácená Venuše.
BARTOLOMĚJ
- komunikativní jméno, důvěřivé k přátelům, obětavé, bo-hužel skrývá často zklamání i
zradu z vnějšího okolí. Teprve po určitých zkušenostech se Bartoloměj postaví k životu
čelem. Z vnitřního světa přicházejí potíže citového rázu. Občas odejde k psychologovi
nebo do restaurace, aby se vnitřní tlak vyrovnal. Vhodné pouze pro Lva, ten si pořádek
dokáže udělat. Beran či Býk budou agresivní. Vládne nejvíc Měsíc a Mars.
BEÁTA
- velká psychická síla, láska, inteligence, jemnost, velmi dobré jméno. Je bez karmické
zátěže. V životě se určitě ne-ztratí. Vyrovnává i nedobré datum narození. Vhodné pro
všechna znamení. Beáta by měla být odvážná, přináší jí to štěstí.·Vládne Měsíc a Slunce.
BEDŘICH
životní blokace, bohužel nic moc. Bedřichu Sme-tanovi z problémů pomáhalo příjmení,
ale těžkým životním strastem se nevyhnul. Nechal po sobě nádherné dílo za cenu
lidského utrpení. Toto jméno moc nedoporučuji. Obsahuje vibraci čísla 40. A každý se
nejmenuje Smetana. Čtyřicítka působí destruktivně. Vládne Měsíc a obrácený Merkur.
BĚLA
- jemná, oduševnělá. Pokud jí toto nezkazí souřadnice s je-jím příjmením, je to žena
s velkým "ž". Smysl pro vše krásné a pOVznášející. Křehká bytost v Rybách a Raku.
Podsaditá v Býku. Nadaná ve Lvu. V Beranu bude mít smysl pro hud-bu a poezii. Daří
se jí i v Kozorohu. Nedoporučuji dávat ve Štíru, stala by se z ni neurotická a nedůtklivá
bytost. Vládne Měsíc a hodně Slunce, občas obráceně.
BENEDIKT
- nadaný student s karmickou zátěží, která ustupuje jen v případě duchovního života.
Nepřeje manželství a lásce. Nebo jen málokdy, a to musí mít dobré příjmení. Vyznačuje
se inteligencí a jemností, pokud je narozen v Rybách. Vhodné ve znamení Vodnáře či
Raka, v Raku působí na umě-ní. Vládne Mars, Merkur a s těmi cvičí bohužel Saturn.
BENJAMIN
- dobrodruh, cestovatel, přítel všeho nevšedního, celý ži-vot je v něm nepokojné a
zvědavé dítě. Pokud je i vhodná vi-brace příjmení, může v životě mnoho dokázat. Dobré
jméno pro Lva, Berana, Býka, Kozoroha, Štíra, Střelce. Přes svůj vnitřní neklid je dobrý
přítel, trochu netrpělivý, ale milující manžel, který se nezdržuje moc doma. Pořád cestuje
nebo někde něco kutí. Vládne Měsíc, Mars a Jupiter.
BERNARD
- tvůrčí typ, oblíbený v kruhu přátel, možný vynálezce či umělec, který zůstává u jednoho
typu umění nebo vynálezu. Založen materialisticky. Osobnost úspěšná ve všech znameních
kromě Býka. Tam je Bernard materialistický, ne-zdravě šetrný až hamounský a
nervní. Vládne Mars, Jupiter a Uran.
BERTA
- osobnost inteligentní, individualistická, vítězná. Nehodí se pro manželský a rodinný
život. Pokud má děti, moc je nerozmazluje, vede je ke sportu či studiu a ukazuje jim,
jak je život nelehký. Většinou stojí v čele demonstrací. Potřebuje obdiv davu a vítězství,
teprve potom je šťastná. Nevhodné jméno v Beranu, Býku a Lvu. Tam se umocňuje ego.
Vládne Slunce, Neptun a Měsíc.
BLAHOSLAV
- jméno zatížené karmicky. Moc nedoporučuji. Je v něm duševní síla překonat nepřízeň
osudu. Vládne Měsíc, Neptun a dvojmocné Slunce.
BLANKA
- energii, která proudí nesoustavně, je třeba se ovládat. Nejdřív myslet, potom jednat.
Praktická, většinou ovládá též mužské domácí opravy. Nebojácná. Často končí jako
vedoucí či mistrová s rodinou za zády. Někdy se její energie může zvrtnout do umění.
Vládne Měsíc, Merkur a Jupiter.
BLAŽEJ
- citlivý člověk toužící po úspěchu, ale většinou žije ve stínu někoho silnějšího. Úspěch
se dá předpokládat pouze při dobré konstelaci data narození. Datum dokáže zázraky.
Většinou bývá dobrý otec rodiny. Vhodné pro Býka, Kozoro-ha, Štíra, Lva. Vládne
obrácený Měsíc.
BLAŽENA
- nevyrovnaná bytost, celý život toužící po něčem lepším. Živočišná, rozhodující se
poctivě, schopna lásky. Bohužel jí není dáno klidné putování. Když už si myslí, že jde
vše k dob-rému, něco se zvrtne a ona začíná opět od začátku. Vládne obrácený Měsíc a
Saturn.Jednoduše – jsi Bůh

3. listopadu 2014 v 9:10 | jankoš (Tomáš) |  Důležité
I když to možná zní jako fráze při sexu, má to jednoduché logické vysvětlení. Video na 10min, téměř-křehká dívka a žádné náboženské řeči. Jsi Bůh.

Myslím, že tentokrát není třeba zbytečné omáčky, protože vše podstatné je řečeno ve videu. Jistě, máme spoustu krásných a uvědomělých lidí i tady v ČR, jen mě osobně zaujalo, jak srozumitelně tato slečna dokáže vysvětlit některá kontroverzní témata, proto jsem se ujal překladu. Krom toho - kdo hledá, ten najde, takže našince buď naleznete jinde na netu, nebo některé i časem tady.

Upozorňuju, že slečna se s tím nemaže, tj. má ústa vskutku prořízlá. Každopádně myslím, že právě jazyk který používá je blízký "běžnému člověku". Ne že by něco jako "běžný člověk" existovalo, ale momentálně ještě asi všichni máme představu, co to zhruba znamená :)