Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Prosinec 2014

Kryon - Chvíle oddechu pro tvůrce

31. prosince 2014 v 8:31 | Láďa |  Důležité
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2014

Milí přátelé, kteří sledujete poselství našich duchovních přátel!
Opět končí rok a mně připadá, že už se to nedá obsáhnout naším starým vnímáním času. Uteklo to tak rychle, rychleji, než bychom čekali, a my jsme se ocitli na konci velmi intenzivního roku 2014. Jak se vám právě teď daří? Určitě stojí za to si v klidu udělat rekapitulaci: Jak se mi daří? Co jsem v roce 2014 změnil? Co bych chtěl změnit, co nového zahájit, co propustit? A ta nejdůležitější otázka, aspoň si to myslím, zní: Žiji s radostí a jsem na Zemi rád?
Mé shrnutí letošního roku je následující: Vím, že pořád existuje něco, co by si člověk mohl přát, o co by se mohl snažit, co by mohl změnit. Avšak často je to jen lidské ego, které to chce. Naše Vyšší já nás miluje takové, jací jsme právě teď. Chceme pořád něco dělat, něčeho dosáhnout a často říkáme: Kdyby to bylo tak nebo onak, pak by bylo všechno v pořádku. Chceme být zdraví, oproštěni od starých vzorců a možná i určitým způsobem "bohatí". Přesto je všechno v pořádku, i to, že právě sedíme na pohovce. Umění občas nic nedělat, pohroužit se do svého nitra a užívat si svou přítomnost považuji za zásadní…
Přeji vám radostné svátky a čas k rozjímání na gauči.
Srdečné pozdravy z pobřeží Baltského moře
Barbara Bessen

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
Když se tak ohlédnu zpět, patří tato úvodní věta k již tradičnímu zahájení našeho setkání. Ale nemohla by se tradice čas od času porušit?! Ohlásím se teď docela jednoduše: Buďte srdečně pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z galaxie Andromeda, z mlhoviny zanechaného výtvoru. Protože "můj" vesmír zanikl. Možná to byl i tvůj vesmír? Neboť někteří z vás odtamtud též pocházejí. Cestujeme časem, nebyli jsme stvořeni v tomto vesmíru, v této galaxii ani v této sluneční soustavě. Bohové - Stvořitelé se zajisté zakoušeli ve svých výtvorech, skrz mnohé sem inkarnované. My však odsud nepocházíme. Jsme duše, které se věnují službě a které zčásti působí na Zemi od jejího počátku. Přebíráme také energetická vlákna tvé substance, když se loučíš a odcházíš "domů" a pak si je znovu přebíráš, když se nově inkarnuješ. Tím se zabývá část naší skupiny a je k zastižení v Jeskyni stvoření. Jiná část naší skupiny slouží jako vyslanec, něco jako kurýr. Rozšiřuje nové informace a spojuje vaše energie. Další část je magnetický mistr, který zde vykonává svou službu v intervalech. Naposledy tu byl při úpravě magnetické mřížky Země. Tato část Kryona se brzy vrátí, aby provedla nové nastavení - určité vyladění, které souvisí s krystalickou mřížkou, lidským vědomím. Dalo by se to vysvětlit tak, že došlo k určitému vývoji v souvislosti se sluneční aktivitou, který si brzy vyžádá úpravu kalibrace. Je to velmi fyzikální záležitost. Pokud k tomu chceš vědět něco bližšího, spoj se se mnou.

Nyní jsem tedy opět v příjemném kruhu starých duší, které si neuvědomují, že jsou Bohy - Stvořiteli. Pořád si ještě myslíš, že nejsi dokonalý a možná ani hoden, aby ses ujal svého dědictví. Dědictví Stvořitele. Jsi teď stále víc schopen si sám uspořádávat svůj život tak, jak bys jej chtěl skutečně mít. Už se neutváří jen na základě tvé minulosti, protože jsi toho už hodně propustil, transformoval ses, přeměnil jsi svá energetická vlákna, své "pachové značky" na mnoha místech Země, které jsou uloženy v astrální oblasti Země. Tím jsi pomáhal Zemi, aby se pročistila a projasnila. Možná to byly staré válečné zážitky, traumata poznamenaná různými zážitky z dětství, jak jsi v mnoha životech procházel rolí pachatele nebo oběti. Je to vyčerpávající, že? Dobře vidím, jak jsou někteří z vás unaveni a vysíleni a nemají už ani moc chuť měnit pozemské paradigma. Ale potěším tě, pokračuješ v tom stále dál, často nevědomě, tím, že prostě neseš své světlo kamkoli vkročíš. Nikdo a nic tvému světlu neunikne, i kdybys jen tak nečinně (což si třeba myslíš) seděl na gauči a nepřítomně hleděl do dálky. Jsi tvůrce, vždy a věčně, na tom se nic nezmění, jen si toho nejsi dost dobře vědom.

Teď je na čase, aby sis odpočinul a shrnul, jak se tvůj život odvíjí. Aby sis udělal jakousi rekapitulaci či inventuru, jak tomu vy lidé říkáte. Projdi si v duchu svůj život. Podívej se kriticky, avšak zároveň láskyplně na svůj každodenní život, na své zážitky, svou práci, soukromý život a přemýšlej, zda je všechno takové, jak by sis to přál. Pokud tomu tak není, pak si udělej přestávku k zamyšlení, spoj se se svým Vyšším já, božským bytím ve svém posvátném vyšším srdci a popros o podporu při řešení svých problémů a záležitostí běžného života. Popros o nápady a inspirace pro jinou realitu, vzdálenou starostem a zátěžím.

Nikdy nezapomeň, že ty jsi tvůrce, i když to často nemusí tak vypadat. Všechno, co ve svém životě prožíváš, si sám tvoříš. Nemůžeme to opakovat dostatečně často, protože na to rádi zapomínáte. JSI každou vteřinou TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA. Skutečně, platí to pro všechno ve tvém životě a ne jen pro určité jednotlivosti. Chvíli teď přestaň číst a přemýšlej. Co bys chtěl vytvořit? Kde máš pořád ještě nějaké problémy? A neříkej si, že to závisí na lidech kolem tebe. Nikdo ti nesmí brát tvou tvůrčí sílu, nikdo. Neexistuje žádný důvod, proč bys nemohl jít svou vlastní cestou i při soužití s jinými lidmi. Vždy se objevují určitá období, kdy žiješ sám (sebou). Nebo období, kdy můžeš přibrat druhé, pokud mají zájem směřovat tvým směrem. Pokud ne, rozhodni se pro svou cestu bez kompromisů. Možná sis profesně nebo soukromě vybudoval něco, co sis představoval jinak. To se stává často. V takovém případě se podívej, co se dá změnit, nebo zda by nebylo dobré vydat se úplně novou cestou. Možná s těmi lidmi, kteří byli u toho, nebo s úplně novými účastníky, to si musíš ujasnit sám. Ty určuješ hru, ty si volíš spoluhráče. A každý to tak dělá, stále znovu a znovu, avšak většina při tom nevychází ze svého srdce, ale z logického uvažování.

Teď nastal vhodný okamžik podívat se, zda máš nějaké přání vycházející ze srdce. Mnohá přání jsi během života odsunul do pozadí. Třeba z toho důvodu, že na ně nebyla vhodná doba nebo proto, že by je lidé z tvého nejbližšího okolí nepovažovali za dobrá. Jsou to stále ještě přání vycházející ze srdce? Pokud ano, tak si je prohlédni a zjisti, zda se mohou realizovat nyní. A měj na paměti, že neexistuje nic, co by nebylo možné. Přání vycházející ze srdce přece vznikají na duchovní úrovni. A ty máš pro uskutečnění těchto přání k dispozici své vyšší, tvořitelské bytí včetně zákonů, které platí na té úrovni, kde žije. Tyto duchovní zákony najdou vždy cestu, jak tvá přání podnítit a realizovat je. V současné době mnoha různých transformací existuje taková kvalita času, která umožňuje nasadit skutečnou tvůrčí sílu bez jakýchkoli obav či pochybností. Určitě si vzpomeneš na nějaké události ve svém životě, které působily neskutečně, neuvěřitelně až téměř nemožně. Přesto se staly. Příklad: Založil sis někdy nějakou věc a pak jsi ji našel na úplně jiném místě? Na místě, které jsi prostě byl schopen víc vnímat. Našel jsi třeba někdy v kapse bundy nebo na jiném místě, kam se často nedíváš, nějaké bankovky? Možná dokonce přesně takovou sumu, která ti zrovna chyběla? Věz, tvé vyšší já dokáže všechno, pokud je to žádoucí. Úplně nejlepší je vaše týmová spolupráce. Pak vyšší já nepotřebuje sahat k mimořádným opatřením. Na co čekáš? Pokud existují věci, situace, nemoci, ale i lidé nebo profesní záležitosti, které bys rád změnil nebo nasměroval novým směrem, pak je na to právě teď správný čas. Říkám vám to také z toho důvodu, že v příštích měsících se ocitnete pod vlivem mimořádného záření, což nemá nic společného s astrologickými vlivy, jak byste si třeba mohli myslet. Jde o sluneční aktivitu, vysílání světla, což sebou přinese nové informace, nasměrování na vyšší vibrace. Jste právě velmi blízko Stvořiteli této soustavy. Dává vám darem mnoho síly, inspirace a schopnost, abyste se viděli v pravém světle. Jsi Stvořitel, vždy jsi jím byl. Experimentuj se svou silou, svou moudrostí a svými nápady. Rádi ti budeme stát po boku.

Dovolte, abych vám ještě sdělil, že příští týdny vás budou podněcovat i k tomu, abyste si skrz toto světlo (záření) dopřávali klidu, užívali si pohodlí, s upřímným srdcem hloubali, věnovali se sami sobě a těšili se ze sebe. Tak to totiž dělá Stvořitel, má se rád pro své tvoření. A pokud se mu něco už nelíbí, pak to změní. Podobně jako to s nadšením a horlivostí dělají děti na pískovišti (včetně střetů s ostatními spoluhráči). Neboť ony o své tvůrčí síle nepochybují.

Jsem v hluboké lásce a sounáležitosti
KRYON

Poselství přijala Barbara Bessen v prosinci 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu
http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/12/internet-channeling-dezember-2014.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.DOBA OBRATU - Posun lidského Vědomí

19. prosince 2014 v 10:00 | Láďa |  Důležité
Milí přátelé,

v prosinci 2012 jsme byli svědky velkého obratu a posunu v lidském Vědomí. Tento posun způsobil všechny ty změny, které nyní žijeme, i ten zvýšený chaos, jímž reaguje nepřipravené vědomí lidí bránících se změnám, zvl. lidí reprezentujících temné energie na planetě.

V těchto a nejbližších dalších dnech již žijeme a budeme ještě žít velkým přílivem silných, vysokovibračních energií přicházejících z vyšších sfér Vesmíru. Tyto energie způsobí další posun lidského globálního Vědomí u lidí, kteří jsou k tomu připraveni. A tím dojde opět ke skokovému navýšení množství Světla na planetě a k výraznému posunu globálního lidského Vědomí směrem k lásce, přátelství, úctě a míru.

A k posílení, ale i k oslavě tohoto procesu a této příležitosti v dějinách planety, jsme pozváni ke společným meditacím ve dnech 19.12.a 21.12. 2014, které jsou postupně chápány jako příprava, upevnění a vyvrcholení.
Video: Nádherná vianočná reklama dojíma celý svet

3. prosince 2014 v 16:48 | SHX153 |  Důležité
Britskej obchodnej spoločnosti Sainsbury´s sa podarilo zaujať celý svet nádhernou reklamou. Inšpirovaná je filmom Šťastné Vianoce, ktorý bol nominovaný na Oskara a odohráva sa priamo na fronte 1. svetovej vojny, presne pred 100 rokmi, v zákopoch medzi vojakmi.
Vojne nebolo nič sväté, no tvorcovia reklamy zmenili krutú realitu minulosti na vianočný mier, ľudskosť, radosť a čas, kedy blízkym a priateľom dáte aj to posledné. V tomto prípade aj nepriateľovi.
Príbeh sa odohráva medzi hlavnými postavami Jamesom a Ottom počas Štedrého večera na britskom bojisku. Reklamu za dva týždne od jej zverejnenia na YouTube.com videlo viac ako 13 miliónov ľudí. Zožala obrovský úspech a pozrite sa, že právom: