Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Březen 2015

Slunovrat 2015

19. března 2015 v 14:31 | Iv |  Důležité
Dne 19. až 21. března nastává v astronomii jarní rovnodennost, my jsme to v anketě nazvali trochu jinak " Jarní slunovrat", ale mnozí z vás toto pochopili a sami svým vnitřním citem a poznáním podle toho hlasovali. Otázka byla určena, zda dojde po tomto datu k výraznějším změnám v této realitě. Mnoho z vás odpovědělo "Ano". Tedy většina z vás, kdo se trochu zajímá o dění nejen v reálu a připouští i jiné vlivy na rovinu naší reality, cítí, že jde o období změn tady na Zemi a tyto změny již začaly od roku 2012 i v okolí Země a to hlavně v jiné rovině bytí.


Tam byly nastartovány změny zničením základen Temných, zejména v rovině změn astrální matrice, aby se tak mohla projevit materiální matrice 3D, která má pro svou realizaci vždy nutně jisté zpoždění. Od roku 2012 začal v blízkosti země válečný konflikt, jež mnoho lidí zde na Zemi nevnímá a ani nechápe. Vše je zde navzájem propojeno v časoprostoru a většina klíčových událostí již byla od tohoto data spuštěna.


Pokud chcete titulky v CZ, najeďte na film v YouTube. Klikněte na "Nastavení", objeví se políčko "Titulky" , klikněte na "angličtinu" a otevře se vám roláda s jazyky. Tam úplně dole klikněte na "Překlad jazyka" a zvolíte "CZ", pak jen "OK" a máte překlad.

Byly spuštěny časové brány a energetické portály, aby se mohly uskutečnit události, to začalo i v těchto chvílích pulsováním (např. Bovis-energ. jednotky) ze Slunečního portálu, jehož pulsace je o hodně účinnější a budou mít vliv na budoucí reálný svět zde na Zemi.
Nastávají nyní velké rozdíly mezi lidmi více duchovními a materiálními. Reptiliáni utvořili kolem Země energetický štít nejen pro svou ochranu, ale aby působil i na zpomalení růstu vědomí lidí, jedním faktorem byl i např. chemtrail.

Velmi důležitou úlohu v boji s reptiliány hraje nyní Sluneční portál, tak jak jsme stále upozorňovali zde na stránkách, včetně i proletu ISONU kolem Slunce. Sluneční paprsky nejsou jen světlo a teplo, ale jsou schopny nést informace pro DNA , tedy vše živé na Zemi a vyšší frekvence, důležité pro změny. Výrony sluneční plazmy rovněž působí destabilizaci geomagnetického pole Země a tím se odstraňuje i uměle vytvořené obranné bariéry reptiliány kolem Země, včetně uvedených chemtrail a tím docílit proniknutí žádaných energií, jež působí na reptiliány destruktivně a pro část lidstva pozitivně. Ano, reptiliáni oddělili svět lidí zde na Zemi od vyšších světů stíněním. Tato galaxie však nyní vystoupila ze zóny kontrolované temnými silami(2012) a tma mezi Slunečním portálem a Zemí bude zničena. V těchto dnech vidíte značný nárust činnosti Slunečního portálu.
Aktuální stav k 18.3.2015

Logika reptiliánů je, že zvířata, běsi i lidé jsou ti nejhanebnější a nacházejí vlastně společné body - sociální Darwinismus. Lidé si nejsou schopni poradit (války - Ukrajina), tak proč by se mělo jim dovolit jít výše.
V těchto časech Slunce jako portál hraje nejdůležitější úlohu pro lidstvo, kdy Egregoři i reptiliáni nebudou moci zde žít a mohou být zničeni spálením, protože ti, co ještě neodešli, budou mít deportační portály již zavřeny pro možný únik. Zatmění slouží jako Restart, po němž začne proudit nově modulovaná energie ze Slunečního portálu, která bude na Světlé lidi působit blahodárně, na Egregory a zbytek lidí, inklinujících k Temné straně života bude portál působit spalujíce a škodlivě, tak začne očista prostoru - znovuzrození. Lidé s "anglosaskou tváří" se nebudou chtít ještě změnit, protože oni nemají dar rozlišit rozdíl mezi dobrem a zlem a také se ho nikdy nenaučili, nebyli schopni, ti zde skončí.

V těchto dnech bylo narušeno geomagnetické pole velmi vysoko, na čtvrtém stupni z možných pěti stupňů a sítě i komunikační pracovaly dobře, bez nějakých výkyvů nebo dokonce výpadků. Temná strana chce využít tohoto Restartu pro vytvoření strachu a zvrácení nastupujících událostí, takže v případě možných výpadků bych toto vše přičetl k umělému vypnutí a nastolení záměrného chaosu. Ten, kdo je informovaný, může zůstat v klidu a své myšlenky bude směřovat k jedinému:

Žádám Sílu o zničení všeho temného zde na Zemi.
Žádám Sílu o zničení všech nástrojů Satana zde na Zemi.

Staňte se bojovníky Světla, Temní nikdy dobrovolně neodejdou do svého domova, je to vaše povinnost a pomoc těm, kteří za námi stojí a nebojí se zničit to, co by zničilo a nebo uvrhlo zpět celý Vesmír.


Minimix březen 2015

3. března 2015 v 18:14 | SHX153 |  Hudba
Představuji vlastní výběr hudby na tento měsíc, který řadím mezi velmi pozitivní a odpočinkový.


Afroman a jeho nový hit, který trhal v minulém roce na You Tube rekordy sledovanosti.Stejně tak dobré, ale méně známé zabávať...